Manage Styles

Naudokite stiliai šoninį skydelį, kad pritaikytumėte, sukurtumėte ir pašalintumėte formatuojamus stilius. Du kartus spustelėkite įrašą, kad pritaikytumėte stilių.

Jei norite tai atlikti…


To dock the Styles window, drag its title bar to the left or to the right side of the workspace. To undock the window, double-click a free space on its toolbar.

Pagal numatymą, stiliai skydelis parodo galimų stilių peržiūrą. Peržiūros gali būti išjungtos naikinant žymėjimą Rodyti peržiūras langelyje po stilių sąrašu.

Stilių kategorijos

Piktogramos pastraipos stiliai

Pastraipos stiliai

Displays formatting styles for paragraphs. Use paragraph styles to apply the same formatting, such as font, numbering, and layout to the paragraphs in your document.

Piktogramos rašmens stiliai

Rašmenų stiliai

Rodomi rašmenims formatuoti skirti stiliai. Šiais stiliais galima pažymėtam pastraipos tekstui pritaikyti šrifto stilius.

Kadro stiliai piktograma

Kadro stiliai

Rodomi kadrams formatuoti skirti stiliai. Kadro stiliais kadrams nustatomas maketas ir padėtis.

Puslapio stiliai piktograma

Puslapio stiliai

Rodomi puslapiams formatuoti skirti stiliai. Puslapio stiliais galima nustatyti puslapio maketą, puslapines antraštes ar poraštes.

Sąrašo stiliai piktograma

Sąrašo stiliai

Rodomi numeruotiems ir ženklintiems sąrašams formatuoti skirti stiliai. Šiais stiliais galima nustatyti numerių formatą, ženklelių išvaizdą, įtraukas.

Piktograma lentelės stiliai

Lentelės stiliai

Parodo formatavimo stilius lentelėms. Naudokite lentelės stilius, kad pritaikytumėte kraštines, fonus, šriftus, lygiuotę ir skaičių formatus lentelėms.

Stiliaus pritaikymo veiksena piktograma

Stiliaus pritaikymo veiksena

Pritaiko pasirinktą stilių objektui ar tekstui, kurį pasirinkote dokumente. Paspauskite šią piktogramą ir tada nutempkite parinkimą į dokumentą, kad pritaikytumėte stilių. Norėdami išeiti iš šios veiksenos, spustelėkite piktogramą vėl arba paspauskite Esc.

Nauji stiliai iš atrankos piktograma

Stiliaus veiksmų meniu

Atveriamas meniu su daugiau komandų.

Naujas stilius iš atrankos

Sukuriamas naujas stilius pagal veikiamosios pastraipos, puslapio ar sekcijos formatavimą.

Atnaujinti pažymėtą stilių

Rankiniu būdu suformatuoti teksto požymiai žymeklio vietoje dokumente, bus pridėti prie stiliaus, kuris yra pasirinktas lange Stiliai.

Įkelti stilius iš šablono

Atveria stilių įkėlimą iš šablono dialogo langą, kad galėtumėte importuoti stilius iš kito dokumento.

Kaip pritaikyti rašmens stilių pažymėtam tekstui

  1. Pažymėkite tekstą.

  2. Du kartus paspauskite norimą rašmens stilių „Stiliai“ lange.

Kaip pritaikyti pastraipos stilių

  1. Padėkite žymeklį į pastraipą arba pažymėkite keletą pastraipų.

  2. Du kartus paspauskite norimą pastraipos stilių „Stiliai“ lange.

tip

You can assign shortcut keys to Styles from the Tools - Customize - Keyboard tab. Some shortcuts are predefined. (zero) applies the Body Text paragraph style. Heading 1 through Heading 5 paragraph styles can be applied by using the key and the heading number. For example applies the Heading 2 paragraph style.


tip

Formatavimas (Stiliai) mygtukų juostą apima piktogramas stilių pritaikymui ir keitimui.


Paremkite mus!