Rašmenų stiliai

Rašmens stiliai suteikia galimybę priderinti formatavimą atskiriems rašmenims. Naudokite rašmenų stilius, kad pakeistumėte rašmens, žodžio ar pažymėtos pastraipos dalies savybes. Kai pritaikote rašmens stilių teksto žymai, rašmens stiliaus savybės pakeičia atitinkamo pastraipos rašmens savybes.

Pavyzdžiui, jeigu pritaikote rašmens stilių 15pt šritfto dydžio pastraipos žymoje su rašmens savybėmis 12pt šrifto dydžiui, tuomet žyma būna nustatoma į 15pt, kai likusioji pastraipa išlieka 12pt šrifto dydžio.

note

No Character Style is actually the set of character properties of the current paragraph style. Choose No Character Style to reset the character properties of the selection to those of the paragraph style. You cannot customize No Character Style.


Jei norite tai atlikti…

  1. Pasirinkite Rodymas → Styliaiarba Stiliai → Valdyti stilius (), kad atvertumėte stilių skydelį.

  2. Spustelėkite rašmenų stiliaus piktogramą skydelio viršuje, tada pasirinkite rašmens stilių.

  3. Spustelėkite, kad atvertumėte kontekstinį meniu ir pasirinktite Modifikuoti/Naujas.

Rašmenų stiliaus piktograma

Rašmenų stiliaus piktograma


note

Tiesioginis formatavimas pakeičia rašmens stiliaus pateiktą formatavimą. Norėdami pašalinti tiesioginį formatavimą iš žymos, naudokite Formatas - Išvalyti tiesioginį formatavimą (+M).


Organizer

Set the options for the selected style.

note

Naudokite Apimti sekciją tvarkytuvėje, kad matytumėte rašmens stiliaus savybes.


Čia nustatomas taikytinas formatavimas ir šriftas.

Rašmenų savybės

Čia nurodomos naudotinos rašmenų savybės.

Čia nustatoma rašmenų padėtis, mastelis, posūkis ir tarpai.

Asian Layout

Čia nustatomos rašymo dvigubomis eilutėmis Azijos kalbomis parinktys. Pirmiausia pažymėkite norimą tekstą, tada taikykite šias parinktis.

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Highlighting

Applies current highlighting color to the text selection.

Kraštinės

Čia nustatomos teksto arba skaičiuoklės dokumente pažymėtų objektų kraštinių parinktys.

Reset

Resets modified values on the current tab back to the values when the dialog was opened. If Apply is used before closing the dialog, then values are reset to those after the last use of Apply.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

Reset to Parent

Values for the current tab are set to those found in the corresponding tab of the style specified in “Inherit from” in Organizer. In all cases, also when “Inherit from” is “- None -”, current tab values specified in “Contains” are removed.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Cancel

Closes dialog and discards changes on all tabs. If Apply was used, then changes after the last use of Apply are discarded.

Paremkite mus!