Stiliai tekstų rengyklėje „Writer“

Pateikta informacija liečia Tekstų rengyklės stilius, kuriuos galima pritaikyti naudojant Stiliai šoniniam skydelyje.

Jeigu norite, galite redaguoti esamo dokumento stilius ir išsaugoti dokumentą kaip šabloną. Norėdami išsaugoti dokumentą kaip šabloną, pasirinkite File - Šablonas — Išsaugokite kaip šabloną.

Stilių kategorijos

Tai yra skirtingos formatavimo stilių kategorijos.

Pavadinimas

Aprašas

Rašmenų stiliai

Rašmenų stiliai skirti atskiriems rašmenims, žodžiams arba frazėms formatuoti. Rašmenų stiliai gali būti įdėtiniai.

Pastraipų stiliai

Pastraipų stiliai skirti pastraipoms formatuoti. Be įprastų pastraipų formatavimo nuostatų, pastraipų stiliais taip pat galima nustatyti naudosimą šriftą ar kitai pastraipai taikytiną stilių.

Kadro stiliai

Kadro stiliai skirti grafikos ir teksto kadrams formatuoti.

Puslapių stiliai

Puslapių stiliai skirti puslapių struktūrai, numeravimui tvarkyti. Puslapio stiliumi taip pat galima aprašyti, koks stilius turi būti taikomas kitam puslapiui po puslapio lūžio.

Sąrašo stiliai

Use List Styles to format ordered or unordered lists.


Stilių grupės

Tai yra stiliaus grupės, kurias galite rodyti stilių lange.

Pavadinimas

Reikšmė

Automatiškai

Rodomi veikiamajame kontekste tinkantys stiliai.

Visi stiliai

Rodomi visi pasirinktos kategorijos stiliai.

Pritaikyti stiliai

Rodomi veikiamajame dokumente pritaikyti pasirinktos kategorijos stiliai.

Naudotojo stiliai

Rodomi visi naudotojo aprašyti pasirinktos kategorijos stiliai.

Teksto stiliai

Rodomi tekstui formatuoti tinkami stiliai.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Sąrašo stiliai

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Rodyklės stiliai

Rodomi rodyklėms formatuoti tinkami stiliai.

Specialusis stilius

Rodomi specialioms sritims (pavyzdžiui, puslapinėms antraštėms ir poraštėms, išnašoms, lentelėms, pavadinimams) tinkami stiliai.

HTML stiliai

Rodomi HTML dokumentams tinkami stiliai.

Sąlyginiai stiliai

Rodomi naudotojo aprašyti sąlyginiai stiliai.

Stilių hierarchija

Rodomas pasirinktos kategorijos stilių hierarchinis sąrašas. Jei norite pamatyti žemesnių lygių stilius, spustelėkite priešais stiliaus pavadinimą esantį pliuso ženklą.


Paremkite mus!