Įterpia stulpelius/eilutes

Įterpia eilutę arba stulpelį į lentelę. Ši komanda yra galima, kai žymeklis yra lentelėje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lentelė → Įterpti → Stulpelį.

Pasirinkite Lentelė → Įterpti → Eilutę.

Ant Lentelėmygtukų juostoje paspauskite

Piktograma

Įterpti stulpelį

Piktograma

Įterpti eilutę


Įterpti

Skaičius

Įrašykite kokį norite stulpelių ar eilučių skaičių.

Pozicija

Nurodo kur įterpti stulpelius ar eilutes.

Prieš

Prideda naujus stulpelius iš kairės esamam stulpeliui arba naujas eilutes virš esamos eilutes.

Po

Prideda naujus stulpelius iš dešinės esamo stulpelio arba naujas eilutes žemiau esamos eilutės.

Paremkite mus!