Įterpia stulpelius/eilutes

Įterpia eilutę arba stulpelį į lentelę. Ši komanda yra galima, kai žymeklis yra lentelėje.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Pasirinkite Lentelė → Įterpti → Stulpelį.

Pasirinkite Lentelė → Įterpti → Eilutę.

From the context menu:

Choose Insert - Rows.

Choose Insert - Columns.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Insert Rows.

On the Table menu of the Table tab, choose Insert Columns.


Įterpti

Skaičius

Įrašykite kokį norite stulpelių ar eilučių skaičių.

Pozicija

Nurodo kur įterpti stulpelius ar eilutes.

Prieš

Prideda naujus stulpelius iš kairės esamam stulpeliui arba naujas eilutes virš esamos eilutes.

Po

Prideda naujus stulpelius iš dešinės esamo stulpelio arba naujas eilutes žemiau esamos eilutės.

Paremkite mus!