Pažymėti

Pažymi stulpelį, kuris turi žymeklį. Ši parinktis yra galima tik jeigu žymeklis yra lentelėje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lentelė → Pažymėti → Stulpelį.


Paremkite mus!