Pažymėti

Pažymi eilutę, kurioje yra žymeklis.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lentelė → Pažymėti → Eilutę.


Ši parinktis galima tik jeigu žymeklis yra lentelėje.

Paremkite mus!