Naikinti apsaugą

Pašalina langelio apsaugą pasirinktiems langeliams lentelėje.

Jei norite tai atlikti…

Langelio kontekstiniame meniu pasirinkiteLangelis - Naikinti apsaugą.

Atidaryti kontekstinį meniu lentelių žvalgiklyje.


Norint pašalinti apsaugą iš kelių lentelių vienu metu, pasirinkite lenteles ir sputelėkite +Shift+T. Norint pašalinti apsaugą iš visų lentelių dokumente, paspauskite bet kur dokumente ir tada spustelėkite +Shift+T.

Tip Icon

Taip pat galite pašalinti langelio apsaugą lentelėje Navigatoriuje.


Paremkite mus!