Text Flow

Nustatykit teksto skaidymo parinktis tekstui prieš ir po lentele.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Teksto skaidymas kortelę.


Teksto skaidymas

Lūžis

Pasirinkite šį žymimąjį langelį ir tada pasirinkite lūžio tipą, kurį norite susieti su lentele.

Puslapis

Įterpia puslapio lūžį prieš arba po lentele.

Stulpelis

Įterpia stulpelio lūžį prieš arba po lentele keletos stulpelių puslapyje.

Prieš

Įterpia puslapio ar stulpelio lūžį prieš lentelę.

Po

Įterpia puslapio arba stulpelio lūžį po lentelės.

Su puslapio stiliumi

Pritaiko puslapio stilių, kurį apibrėžiate pirmame puslapyje ir jis seka puslapio lūžį.

Puslapio stilius

Pasirinkite puslapio stilių, kurį norite pritaikyti pirmam puslapiui, kuris seka lūžį.

Puslapio numeris

Įveskite puslapių skaičių pirmam puslapiui, kuris eina už lūžio. Jeigu norite tęsti esamą puslapio numeravimą, palikite žymimajį langelį nepažymėtą.

Galima skaidyti lentelę ties puslapių ir skilčių lūžiais

Galimas puslapio arba stulpelio lūžis tarp lentelės eilučių.

Skaidyti lentelę ties puslapio ir skilčių lūžiais

Leidžiamas puslapio arba skilties lūžis lentelės eilutės viduje. Ši parinktis nėra pritaikoma pirmai lentelės eilutei, jeigu Kartoti antraštę parinktis yra pasirinkta.

Susieti su kita pastraipa

Išlaiko lentelę ir kitą pastraipą kartu, kai įterpiate lūžį.

Kartoti antraštę

Kartoja lentelės antraštę naujame puslapyje, kai lentelės apimtis yra daugiau nei vienas puslapis.

Pirmos … eilutės

Įveskite eilučių skaičių, kurias norite įterpti į antraštę.

Teksto kryptis

Pasirinkite teksto kryptį langeliuose. Galite naudoti sekančias formatavimo parinktis, kad apibrėžtumėte teksto kryptį lentelės langeliuose:

Vertikalioji lygiuotė

Apibrėžkite vertikaliąją teksto lygiuotę lentelės langeliams.

Paremkite mus!