Stulpeliai

Apibrėžkite stulpelio pločio savybes.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Stulpeliai kortelę.


Pritaikyti lentelės plotį

Mažina arba didina lentelės plotį su keičiamu stulpelio pločiu. Ši parinktis nėra galima jeigu Automatiškai lygiavimas arba Santykinis plotis yra pažymėtas Lentelės skirtuke arba jeigu bet kuri lentelės eilutė buvo pažymėta.

Proporcingai keisti stulpelius

Pakeičia visų kitų stulpelių pločius procentaliai vienodai pagal vieno stulpelio pakeitimą. Pavyzdžiui, jeigu sumažinate stulpelio dydį per puse, visų kitų stulpelių dydžiai sumažės perpus. Ši parinktis reikalauja, kad Pritaikyti lentelės plotį funkcija būtų įgalinta.

Likęs atstumas

Parodo tarpų kiekį, kuris galimas stulpelių pločio pritaikymui. Nustatyti lentelės plotį, spauskite Lentelė kortelę.

Stulpelio plotis

Apibrėžkite lentelės stulpelio plotį.

Stulpelio plotis

Įveskite plotį, kurio norite stulpeliui.

Rodyklė kairėn

Parodo lentelės stulpelius aktyvaus stulpelio kairėje.

Rodyklė dešinėn

Parodo lentelės stulpelius aktyvaus stulpelio dešinėje.

Paremkite mus!