Stulpeliai

Apibrėžkite stulpelio pločio savybes.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Stulpeliai kortelę.


Pritaikyti lentelės plotį

Sumažina arba padidina lentelės plotį su pakeistu stulpelio pločiu. Ši parinktis nėra galima, jeigu Automatinis yra pasirinktas Lygiuotė srityje Lentelė skirtuke.

Proporcingai keisti stulpelius

Jeigu galima, pakeitimas stulpelio plotyje bus lygus kiekvienam stulpeiui. Ši parinktis nėra galima, jeigu Automatinis yra pasirinktas Lygiuotė srityje Lentelė skirtuke.

Likęs atstumas

Parodo tarpų kiekį, kuris galimas stulpelių pločio pritaikymui. Nustatyti lentelės plotį, spauskite Lentelė kortelę.

Stulpelio plotis

Apibrėžkite lentelės stulpelio plotį.

Stulpelio plotis

Įveskite plotį, kurio norite stulpeliui.

Rodyklė kairėn

Parodo lentelės stulpelius aktyvaus stulpelio kairėje.

Rodyklė dešinėn

Parodo lentelės stulpelius aktyvaus stulpelio dešinėje.

Lentelių taisymas naudojantis klaviatūra

Paremkite mus!