Lentelė

Apibrėžkite dydį, padėtį, tarpus ir lygiuotės parinktis pasirinktai lentelei.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lentelė → Savybės → Lentelė kortelę.


Savybės

Pavadinimas

Įveskite vidinį lentelės pavadinimą. Galite naudoti šį pavadinimą, kad greitai surastumėte lentelę žvalgiklyje.

Plotis

Įveskite lentelės plotį. Šis žymimasis langelis yra galimas tik, jeigu Automatinis pairinktis Lygiuotė srityje nėra pasirinktas.

Santykinis

Parodo lentelės plotį procentinę išraiška pagal puslapio plotį.

Lygiuotė

Nustatykite lygiuotės parinktis pasirinktai lentelei.

Automatinis

Pratęsia lentelę horizontaliai į kairę ir dešinę puslapio paraštes. Tai yra rekomenduojamas nustatymas lentelėms HTML dokumentuose.

Kairėje

Sulygiuoja kairįjį lentelės kraštą į kairę puslapio paraštę.

Kairioji paraštė

Sulygiuoja kairįjį lentelės kraštą į įtrauką, kurią įvedate Kairėjelangelyje Tarpaisrityje.

Dešinėje

Sulygiuoja dešinįjį lentelės kraštą į dešinę puslapio paraštę.

Centruotas

Puslapyje centruoja lentelę horizontaliai.

Rankinis

Horizontaliai lygiuoja lentelę, remiantis reikšmėmis, kurias įvedate į Kairėje ir Dešinėje langeliuose Tarpai srityje. LibreOffice automatiškai apskaičiuoja lentelės plotį. Pasirinkite šią parinktį, jeigu norite apibrėžti atskirus stulpelių pločius.

Tarpai

Kairėje

Įveskite tarpų kiekį, kurį norite palikti tarp kairiosios puslapio paraštės ir lentelės krašto. Ši parinktis nėra galima, jeigu Automatinis arba Kairėje parinktys pasirinktos Lygiuotė srityje.

Dešinėje

Įveskite tarpų kiekį, kurį norite palikti tarp dešiniosios puslapio paraštės ir lentelės krašto. Ši parinktis nėra galima, jeigu Automatinis arba Dešinėje parinktys pasirinktos Lygiuotė srityje.

Aukščiau

Įveskite tarpų kiekį, kurį norite palikti tarp viršutinio lentelės krašto ir teksto virš lentelės.

Apačioje

Įveskite tarpų kiekį, kurį norite palikti tarp apatinio lentelės krašto ir teksto lentelės apačioje.

Tip Icon

Norėdami įterpti pastraipą prieš lentelę dokumento pradžioje, antraštę arba poraštę, padėkite žymeklį anksčiau bet kokio turinio pirmame langelyje ir tada spauskite +Enter.


Savybės

Teksto kryptis

Čia nurodoma kompleksinės teksto struktūros pastraipos teksto kryptis. Ši parinktis galima tik tada, kai įgalinta kompleksinė teksto struktūra.

Paremkite mus!