Objektas

Atveria dialogo langą, kuriame galite keisti pasirinkto objekto savybes, pavyzdžiui, jo dydį ir pavadinimą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės.

Icon Object Properties

Objekto savybės


Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Parinktys

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Teksto laužymas

Nurodykite kokiu būdu norite laužyti tekstą aplink objektą. Taip pat galite apibrėžti tarpus tarp teksto ir objekto.

Hipersaitas

Nurodykite hipersaito savybes pasirinktai grafikai, kadrui ar OLE objektui.

Kraštinės

Čia nustatomos teksto arba skaičiuoklės dokumente pažymėtų objektų kraštinių parinktys.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Makrokomanda

Nurodoma makrokomanda, vykdytina spustelėjus paveikslą, kadrą ar OLE objektą.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!