Makrokomanda

Nurodoma makrokomanda, vykdytina spustelėjus paveikslą, kadrą ar OLE objektą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Formatas → Paveikslas → Savybės ir atverkite kortelę Makrokomanda.

Pasirinkite komandą Formatas → Kadras arba objektas → Savybės ir atverkite kortelę Makrokomanda.

Pasirinkite Priemonės → Autotekstas → Autotekstas (mygtukas) → Makrokomanda.

Pasirinkite Priemonės → Paveikslo žemėlapis → atverti kontekstinį meniuMakrokomanda.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys, atverkite kortelę Hipersaitas ir spustelėkite mygtuką Įvykiai.


Įvykis

Išvardijami įvykiai, kurie gali paleisti makrokomandą. Šiame sąraše bus tik pažymėtam objektui tinkami įvykiai.

Lentelėje žemiau išvardinti objektų tipai ir įvykiai, galintys paleisti makrokomandą:

Įvykis

Įvykio priežastis

OLE objektas

Paveikslas

Kadras

Autotekstas

Jautrios paveikslo sritys

Hipersaitas

Objekto spustelėjimas

objektas pažymimas

Pelės žymeklis virš objekto

pelės žymeklis užvedamas virš objekto

Hipersaito aktyvinimas

spustelimas objektui priskirtas hipersaitas

Pelės žymeklis palieka objektą

pelės žymeklis nuvedamas nuo objekto

Sėkmingas paveikslo įkėlimas

paveikslas sėkmingai įkeliamas

Nutrauktas paveikslo įkėlimas

paveikslo įkėlimas nutraukiamas naudotojo (pavyzdžiui, kai vyksta siuntimas)

Nepavykęs paveikslo įkėlimas

paveikslas sėkmingai neįkeliamas

Raidžių ir skaitmenų įvedimas

įvedamas tekstas

Neraidinių ir neskaitinių rašmenų įvedimas

Įvedami nespausdinami rašmenys, pavyzdžiui, tabuliavimo ženklai ar eilučių lūžiai

Kadro dydžio keitimas

keičiamas kadro dydis

Kadro perkėlimas

kadras perkeliamas

Prieš įterpiant autotekstą

prieš tai, kai bus įterptas autotekstas

Įterpus autotekstą

po to, kai buvo įterptas autotekstas


Note Icon

Apie įvykius, susietus su valdikliais formose, skaitykite skyriuose apie valdiklių savybes arba formos savybes.


Priskirtas veiksmas

Čia rodomos makrokomandos, paleidžiamos įvykus atitinkamiems įvykiams.

Kai kuriuos kadrų įvykius galima susieti su funkcija, kuri lemia, ar įvykis bus apdorotas „LibreOffice Writer“ programos, ar funkcijos. Daugiau skaitykite „LibreOffice Basic“ žinyne.

Makrokomanda iš

Sąraše rodoma „LibreOffice“ programa ir visi atverti „LibreOffice“ dokumentai. Šiame sąraše pasirinkite, iš kur norėsite įkelti makrokomandą.

Esamos makrokomandos

Čia išvardijamos galima makrokomandos. Pažymėkite makrokomandą, kurią norite priskirti pažymėtam įvykiui, ir spustelėkite mygtuką Priskirti.

Priskirti

Pažymėta makrokomanda priskiriama pažymėtam įvykiui.

Šalinti

Panaikinama pažymėto įrašo makrokomandos ir įvykio sąsaja.

Paremkite mus!