Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Jei norite tai atlikti…

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.


Dydis

Plotis

Įveskite plotį, kurio norite pasirinktiems objektams.

Santykinis

Apskaičiuoja pasirinkto objekto plotį kaip puslapio teksto srities pločio procentą.

Santykinis pločio palyginimo operacijos ženklas

Nusprendžia ką 100% plotis reiškia: bet kuri teksto sritis (neįtraukiant paraščių) ar visą puslapį (įtraukiant paraštes).

Aukštis

Įveskite aukštį, kurio norite pasirinktiems objektams.

Santykinis

Apskaičiuoja pasirinkto objekto aukštį kaip puslapio teksto srities aukščio procentą.

Santykinis aukščio palyginimo operacijos ženklas

Nusprendžia ką 100% aukštis reiškia: bet kuri teksto sritis (neįtraukiant paraščių) ar visą puslapį (įtraukiant paraštes).

Išlaikyti proporcijas

Išlaiko aukščio ir pločio proporcijas, kai keičiate pločio arba aukščio nuostatas.

Originalus dydis

Atstato pasirinktų objektų nuostatų dydį į originalias reikšmes.

note

Ši parinktis nėra galima kadrams.


Automatinis

Automatiškai pritaiko plotį arba aukštį kadrui, kad jis atitiktų kadro turinį. Jeigu norite, galite nurodyti kadro minimalų plotį arba minimalų aukštį.

Note Icon

Automatinis parinktis yra galima tik tada, kai pasirenkate kadrą.


Prieraišas

Nurodykite pririšimo parinktis pasirinktam objektui arba kadrui. Prieraišo parinktys nėra galimos, kai atveriate dialogo langą iš lango „Stiliai“.

Į puslapį

Pririša parinkimą į dabartinį puslapį.

Prie pastraipos

Pririša parinkimą į dabartinę pastraipą.

Prie rašmens

Pririša parinkimą prie rašmens.

Kaip rašmenį

Pririša parinkimą kaip rašmenį. Dabartinės linijos aukščio dydis yra pakeistas, kad atitiktų parinkimo aukštį.

Pareigos

Nurodykite pasirinkto objekto vietą dabartiniame puslapyje.

Horizontalus

Pasirinkite horizontaliosios lygiuotės parinktį objektui. Ši parinktis nėra galima, jeigu pasirinkote „prieraišas kaip rašmuo“.

pagal

Įveskite tarpų kiekį, kuriuos norite palikti tarp kairiojo krašto pasirinkto objekto ir nuorodos punktus, kuriuo pasirenkate Kam langelyje.Ši parinktis yra galima, jeigu pasirenkate „Iš kairės“ Horizontaliai langelyje.

kam

Select the reference point for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Priešingai lyginiuose puslapiuose

Sukeičia vietomis dabartines horizontalios lygiuotės nuostatas lyginiuose puslapiuose.

tip

Taip pat galite naudoti Paveikslas apvertimo parinktis, kad pritaikytumėte objektų maketą lyginiams ir nelyginiams puslapiams.


Vertikali

Select the vertical alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


pagal

Enter the amount of space to leave from the top edge of the object to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is active only when the following combinations of Vertical and Anchor are selected. For these combinations, you can specify the amount of space to leave from:

Vertical

with Anchor

From top

Top edge of selected region.
Positive values move the object down, negative values up.

To page, To paragraph, To character or To frame

From bottom

Selected reference line.
Positive values move the object up, negative values down.

To character or As character


kam

Select the region or reference line for the vertical alignment. The object can be positioned in relation to the following regions or reference lines:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

note

Jeigu pririšate objektą prie kadro su fiksuotu aukščiu, tik tai „Apačia“ ir „Centras“ lygiuotės parinktys yra galimos.


Laikykite teksto ribas viduje

Išlaiko pasirinktą objektą teksto maketo ribose, kurio objektas yra pririštas prie jo. Norėdami padėti pasirinktą objektą bet kur savo dokumente, nesirinkite šios parinkties.

Pagal numatytąsias nuostatas Laikykite teksto ribas viduje parinktis yra pasirenkama, kai atveriate dokumentą, kuris buvo sukurtas Tekstų rengyklės versijoje senesnėje nei OpenOffice.org 2.0. Tačiau, ši parinktis nebūna pasirenkama, kai kuriate dokumentą arba kai atveria dokumentą Microsoft Word formate (*.doc).

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Žalias stačiakampis vaizduoja pasirinktą objektą, o raudonas stačiakampis – lygiuotės nuorodos tašką. Jei pririšate objektą kaip rašmenį, nuorodos stačiakampis pasikeičia į raudoną liniją.

Formatas → Prieraišas

Formatas → Lygiuoti tekstą

Paremkite mus!