Išnaša

Nurodo maketo parinktis išnašoms, įtraukiant liniją, kuri atskiria išnašą iš pagrindinės dokumento dalies.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius → Puslapinė išnaša kortelę.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai atidaryti kontekstinį meniuKeisti/Naujas → Išnaša kortelę.


Išnašos sritis

Nustatykite išnašos srities aukštį.

Ne didesnė už puslapį

Automatiškai pritaiko išnašos srities aukštį, priklausomai nuo išnašų skaičiaus.

Didžiausias išnašos aukštis

Nustato didžiausią aukštį išnašos sričiai. Įgalinkite šią parinktį, o po to įveskite aukštį.

Įveskite didžiausią aukštį išnašos sričiai.

Atstumas iki teksto

Įveskite tarpų kiekį, kurį norite palikti tarp apatinės puslapio paraštės ir pirmos teksto linijojs išnašos srityje.

Skiriamosios linijos

Nurodo skiriamųjų linijų poziciją ir kitas savybes.

Pareigos

Pasirinkite horizontaliąją lygiuotę linijai, kuri atskiria pagrindinį tekstą nuo išnašos srities.

Stilius

Pasirinkite formatavimo stilių skiriamosioms linijoms. Jeigu nenorite skiriamųjų linijų, pasirinkite „Jokių“.

Storis

Pasirinkite skiriamųjų linijų storį.

Spalva

Pasirinkite skiriamųjų linijų spalvą.

Ilgis

Įveskite ilgį skiriamųjų linijų kaip puslapio pločio srities procentą.

Atstumai iki išnašų turinio

Įveskite tarpų kiekį, kurį norite palikti tarp skiriamosios linijos ir pirmosios linijos išnašos srityje.

Tip Icon

Norėdami nurodyti tarpus tarp dviejų išnašų, pasirinkite Formatas → Patraipa, ir spustelėkite Įtraukos ir intervalai skirtuką.


Paremkite mus!