Parinktys

Nurodo stulpelių skaičių ir stulpelio maketą šiai sekcijai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Sekcijos → Parinktys mygtuką.


Sekcijos seka teksto skaidymo poveikį puslapiui, kuriame yra įterptos.

Pavyzdžiui, jeigu įterpiate sekciją, kuri naudoja dviejų stulpelių maketą puslapio stiliui, kuris naudoja keturių stulpelių maketą, tuomet dviejų stulpelių maketas yra įterpiamas į vieną iš keturių stulpelių.

Taip pat galite įterpti sekcijas vieną į kitą.

Stulpeliai

Nurodo stulpelių skaičių ir stulpelio išdėstymą puslapio stiliui, kadrui ar sekcijai.

Įtraukos

Sekcijos įtraukos kairėje ir dešinėje paraštėje.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Išnašos/galinės išnašos

Nurodykite kur išnašos yra rodomos kartu su jų numeravimo formatais.

Paremkite mus!