Stulpeliai

Nurodo stulpelių skaičių ir stulpelio išdėstymą puslapio stiliui, kadrui ar sekcijai.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Format - Columns.

Choose Format - Title Page, select the page style, click Edit.

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius → stulpeliai kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Kadras → Kadras → Skiltys kortelę.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - New/Edit Style - Columns tab.

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Skiltys kortelę.

Pasirinkite Įterpimas → Sekcija → Stulpeliai skirtuką.

Pasirinkite Formatas → Sekcija → Parinktys mygtuką → Stulpeliai skirtuką.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Page Columns - More Options - Columns tab.

On the Layout menu and the Layout tab, choose Page Columns.

From toolbars:

Icon Page Columns

Page Columns


Galite pasirinkti iš apibrėžtų stulpelio išdėstymų arba sukurti savo. Kai pritaikote išdėstymą puslapio stiliui, visi puslapiai, kuriuose yra naudojamas stilius, būna atnaujinami. Lygiai taip pat, kai pritaikote stulpelio išdėstymą į kadro stilių, visi kadrai, kurie naudoja stilių būna atnaujinami. Galite keisti stulpelio išdėstymą kiekvienam kadrui.

Nuostatos

Stulpeliai

Įveskite stulpelių skaičių, kurio norite puslapyje, kadre arba sekcijoje.

Pasirinkimo laukai

Taip pat jūs galite pasirinkti vieną iš apibrėžtų stulpelio išdėstymų.

Patarimai apibūdina kiekvieną iš anksto nustatytą pasirinkimą.

Pritaikyti

Pasirinkite elementą, kurį norite pritaikyti stulpelio maketui. Ši parinktis galima jeigu dialogo langas yra pasikeimas pasirinkus Formatas → Stulpeliai.

note

Å ios dvi parinktys galimos tik formatuojant skyrius.


Lygiai paskirstyti turinį į visas skiltis

Lygiai paskirsto tekstą kelioms stulpelių sekcijoms.

Teksto kryptis

Čia nurodoma kompleksinės teksto struktūros pastraipos teksto kryptis. Ši parinktis galima tik tada, kai įgalinta kompleksinė teksto struktūra.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Stulpelio maketo peržiūra parodo tik stulpelius, o ne dalykus aplink puslapį.

Plotis ir atstumas

Vienodo pločio skiltys

Sukuria vienodo pločio stulpelius.

Jeigu Automatinis plotis žymimasis langelis nėra pasirinktas, įveskite pločio ir atstumo parinktis stulpeliams.

Stulpelis

Parodo stulpelio numerį, taip pat kaip ir gretimų stulpelių plotį bei atstumą.

Rodyklė kairėn

Perstumia stulpelio rodymą per vieną stulpelį į kairę pusę.

Rodyklės kairėn piktograma

Rodyklė kairėn

Rodyklė dešinėn

Perstumia stulpelio rodymą per vieną stulpelį į dešinę pusę.

Rodyklės dešinėn piktograma

Rodyklė dešinėn

Plotis

Įveskite stulpelio plotį.

Tarpai

Įveskite tarpų skaičių, kurp norite palikti tarp stulpelių.

Skiriamosios linijos

Ši sritis yra galima tik tuo atveju, jeigu maketas apima daugiau nei vieną stulpelį.

Stilius

Pasirinkite formatavimo stilių stulpelio skiriamosioms linijoms. Jeigu nenorite skiriamųjų linijų, pasirinkite „Jokių“.

Plotis

Įveskite skiriamosios linijos plotį.

Spalva

Pasirinkite skiriamosios linijos spalvą.

Aukštis

Įveskite ilgį skiriamųjų linijų kaip stulpelio aukščio srities procentą.

Pareigos

Pasirinkite vertikaliąją lygiuotę skiriamosioms linijoms. Ši parinktis yra galima jeigu Aukščio linijos vertė yra mažiau negu 100%.

Paremkite mus!