Puslapio stilius

Nurodykite formatavimo stilius ir maketą dabartiniam puslapio stiliui, įtraukiant puslapio paraštes, antraštes ir poraštes ir puslapio foną.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai () → pasirinkite puslapio stilius → atverkite kontekstinį meniu pasirinktam stiliui → Naujas/modifikuoti.


Organizer

Set the options for the selected style.

Allows you to define page layouts for single and multiple-page documents, as well as a numbering and paper formats.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Header

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Footer

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Kraštinės

Čia nustatomos teksto arba skaičiuoklės dokumente pažymėtų objektų kraštinių parinktys.

Stulpeliai

Nurodo stulpelių skaičių ir stulpelio išdėstymą puslapio stiliui, kadrui ar sekcijai.

Išnaša

Nurodo maketo parinktis išnašoms, įtraukiant liniją, kuri atskiria išnašą iš pagrindinės dokumento dalies.

Azijos kalbos

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Teksto tinklelis

Prideda teksto tinklelį į dabartinį puslapio stilių. Ši parinktas yra galima tik jeigu Azijietiškos kalbos pagalba yra įgalinta Kalbos nuostatos → Kalbos „Parinktys“ dialogo langelyje.

Reset

Resets modified values on the current tab back to the values when the dialog was opened. If Apply is used before closing the dialog, then values are reset to those after the last use of Apply.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Cancel

Closes dialog and discards changes on all tabs. If Apply was used, then changes after the last use of Apply are discarded.

Paremkite mus!