Struktūra ir numeravimas

Prideda arba atima struktūros lygį, numeravimą ar ženklelius iš pastraipos. Galite pasirinkti numeravimo stilių, kurį norėsite naudoti ir atstatyti numeravimą į sunumeruotą sąrašą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Pastraipa → Struktūra ir numeravimas kortelę.

Pasirinkite Stiliai → Taisyti stilių → Struktūra ir numeravimas kortelę (pastraipos stiliai).

Pasirinkite Rodymas → Stiliai → Atverti kontekstinį meniu Keisti/Naujas → Struktūra ir numeravimas kortelę (Pastraipos stiliai).


  1. Pakeisti numeravimo parinktis pastraipos, kurios naudoja tuos pačius pastraipos stilius, pasirinkite Rodymas → Stiliai ir tada paspauskite Pastraipos stiliai piktogramą. Dešiniu pelės mygtuku paspauskite stilių sąraše ir pasirinkite Keisti ir tada paspauskite Struktūra ir numeravimas kortelę.

  2. Pakeisti numeravimo parinktis pažymėtoms pastraipoms, pasirinkti Formatas → Pastraipa ir tada paspauskite Struktūra ir numeravimas kortelę.

Struktūra

Struktūros lygmuo

Priskiria struktūros lygmenį nuo 1 iki 10 pažymėtoms pastraipoms arba pastraipos stiliui. PasirinktiPagrindinis tekstas atstatyti struktūros lygmenį.

Numeravimas

Numeravimo stilius

Pasirinkite Numeravimo stilių kurį norite pritaikyti pastraipai. Šie stiliai taip pat yra pateikiami Stiliai lange (F11) jeigu paspaudžiate Sąrašo stiliai piktogramą.

Taisyti stilių

Taisyti pasirinkto numeravimo stiliaus savybes.Šios savybes bus pritaikytos visoms suformatuotoms pastraipoms su duotais numeravimo stiliais.

Šis mygtukas yra išjungtas, kai skyriaus numeravimas būna pritaikytas. Pasirinkite Priemonės → Skyriaus numeravimas…, kad redaguotumėte struktūros lygmenį ir numeravimo stilių.

Note Icon

Struktūros lygmuo ir numeravimo stilius yra nepriklausomi vienas nuo kito. Naudokite Priemonės → Skyriaus numeravimas… priskirti numeravimo stilius pastraipos stiliams.


Ši sekcija atsiranda tik tada, kai taisote esamos pastraipos savybes pasirinkdami Formatas → Pastraipa.

Pradėti iš naujo nuo šios pastraipos

Pradeda numeravimą iš naujo nuo šios pastraipos.

Pradėti nuo

Pažymėkite šį žymimajį langelį ir įveskite skaičių, kurį norėtumėte priskirti pastraipai.

„Pradėti nuo“ suktukas

Įveskite skaičių, kurį norite priskirti pastraipai. Tolimesnės pastraipos yra sunumeruotos iš eilės nuo skaičius, kurį įvedėte čia.

Eilučių numeravimas

Nurodykite Eilutės numeravimas parinktis. Norėdami pridėti eilutės skaičius į dokumentą, pasirinkite Priemonės → Eilučių numeravimas.

Įtraukti šią pastraipą į eilučių numeravimą

Įtraukia esamą pastraipą į eilučių numeravimą.

Pradėti iš naujo nuo šios pastraipos

Pradeda iš naujo eilučių numeravimą esamoje pastraipoje arba nuo skaičiaus, kurį įvedėte.

Pradėti nuo

Įveskite skaičių nuo kurio norite pradėti iš naujo eilučių numeravimą

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Taikyti

Parinktos ar pakeistos reikšmės pritaikomos neužveriant dialogo lango.

Paremkite mus!