Outline & List

Adds or removes outline level, list style, and line numbering from the paragraph or paragraph style. You can also restart or modify the start number for numbered lists and line numbering.

Jei norite tai atlikti…

Choose Format - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Edit Style - Outline & List tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & List tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - List & Numbering tab (Paragraph Styles).


  1. Pakeisti numeravimo parinktis pastraipos, kurios naudoja tuos pačius pastraipos stilius, pasirinkite Rodymas → Stiliai ir tada paspauskite Pastraipos stiliai piktogramą. Dešiniu pelės mygtuku paspauskite stilių sąraše ir pasirinkite Keisti ir tada paspauskite Struktūra ir numeravimas kortelę.

  2. Pakeisti numeravimo parinktis pažymėtoms pastraipoms, pasirinkti Formatas → Pastraipa ir tada paspauskite Struktūra ir numeravimas kortelę.

Struktūra

Struktūros lygmuo

Priskiria struktūros lygmenį nuo 1 iki 10 pažymėtoms pastraipoms arba pastraipos stiliui. PasirinktiPagrindinis tekstas atstatyti struktūros lygmenį.

Apply List Style

List Style

Select the List Style that you want to apply to the paragraph. These styles are also listed in the Styles window () if you click the List Styles icon.

Taisyti stilių

Edit the properties of the selected list style. These properties will apply to all paragraphs formatted with the given list style.

This button is disabled when Chapter Numbering is applied. Choose Tools - Chapter Numbering to edit the outline level and numbering format.

note

Outline level and List style are independent of each other. Use Tools - Chapter Numbering to assign a numbering format to paragraph styles used as headings in a document outline structure.


Ši sekcija atsiranda tik tada, kai taisote esamos pastraipos savybes pasirinkdami Formatas → Pastraipa.

Restart numbering at this paragraph

Pradeda numeravimą iš naujo nuo šios pastraipos.

Pradėti nuo

Pažymėkite šį žymimajį langelį ir įveskite skaičių, kurį norėtumėte priskirti pastraipai.

„Pradėti nuo“ suktukas

Įveskite skaičių, kurį norite priskirti pastraipai. Tolimesnės pastraipos yra sunumeruotos iš eilės nuo skaičius, kurį įvedėte čia.

Eilučių numeravimas

Nurodykite Eilutės numeravimas parinktis. Norėdami pridėti eilutės skaičius į dokumentą, pasirinkite Priemonės → Eilučių numeravimas.

Įtraukti šią pastraipą į eilučių numeravimą

Įtraukia esamą pastraipą į eilučių numeravimą.

Pradėti iš naujo nuo šios pastraipos

Pradeda iš naujo eilučių numeravimą esamoje pastraipoje arba nuo skaičiaus, kurį įvedėte.

Pradėti nuo

Įveskite skaičių nuo kurio norite pradėti iš naujo eilučių numeravimą

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

The following buttons appear only for Paragraph Style.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

Reset to Parent

Values for the current tab are set to those found in the corresponding tab of the style specified in “Inherit from” in Organizer. In all cases, also when “Inherit from” is “- None -”, current tab values specified in “Contains” are removed.

Paremkite mus!