Inicialas

Suformatuoja pirmą pastraipos raidę su didžiąja raide, kuri gali apimti kelias eilutes. Pastraipa privalo apimti mažiausiai tiek eilučių, kiek nurodėte „Eilutės“ laukelyje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Pastraipa → Inicialas skirtukas.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Drop Caps tab.


Nuostatos

Rodyti inicialus

Pritaiko inicialo nuostatas pasirinktai pastraipai.

Visas žodis

Parodo pirmąją pirmo žodžio raidę pastraipoje kaip inicialą ir likusias žodžio raides kaip tipą.

Rašmenų skaičius

Įveskite rašmenų skaičių, kad konvertuotumėte į inicialą.

Eilutės

Įveskite eilučių skaičių, kuriuo norite incialą išplėsti žemyn nuo pirmos pastraipo eilutės. Trumpesnės pastraipos neturės inicialo. Parinkimas yra apribotas nuo 2 iki 9 eilučių.

Tarpas tekstui

Įveskite tarpų kiekį, kurio norite pastraipoje tarp inicialo ir likusio teksto.

Turinys

Tekstas

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti kaip inicialą vietoj pirmų pastraipos raidžių.

Rašmenų stilius

Parinkite formatavimo stilių, kurį norite taikyti inicialui. Jei norite naudoti veikiamosios pastraipos stilių, pasirinkite [Jokio].

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!