Teksto skaidymas

Nustatomos žodžių kėlimo ir teksto skaidymo puslapiais parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Pastraipa → Teksto skaidymas skirtuką.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai ir formatavimas atidarykite kontekstinį meniu Keisti/Naujas → Teksto skaidymas skirtuką.

Pasirinkite komandą Taisa → Ieškoti ir keisti, spustelėkite mygtuką Formatas ir atverkite kortelę Teksto skaidymas.


Žodžių kėlimas

Nustatomos žodžių kėlimo teksto dokumentuose parinktys.

Automatinis

Kėlimo brūkšneliai reikiamose pastraipos vietose įterpiami automatiškai.

Don't hyphenate words in CAPS

Avoids hyphenating words written entirely in capital letters, such as initialisms.

Don't hyphenate the last word

Avoids hyphenating the last word of paragraphs. This feature can help prevent these words from being split up across pages, affecting readability.

x ar daugiau raidžių eilutės pabaigoje

Nurodykite, kiek mažiausiai raidžių reikia palikti eilutės pabaigoje prieš kėlimo brūkšnelį.

x ar daugiau raidžių į kitą eilutę

Nurodykite, kiek mažiausiai raidžių turi būti perkeliama į kitą eilutę po kėlimo brūkšnelio.

Maximum consecutive hyphenated lines

Nurodykite, keliose eilutėse iš eilės gali būti perkelti žodžiai.

Minimum word length in characters

Enter the minimum word length in characters that can be hyphenated.

Hyphenation zone

To reduce hyphenation, enter the length of the hyphenation zone. Instead of the possible hyphenation, the line will break between words, if the remaining horizontal space does not exceed the hyphenation zone. Hyphenation zone results in enlarged spaces between words in justified text, and greater distance from paragraph margins in non-justified text.

Lūžiai

Nustatomos puslapio ir skilties lūžių parinktys.

Įterpti lūžį

Pažymėkite šį langelį, tada pasirinkite norimą lūžio tipą.

Tipas

Pasirinkite norimo įterpti lūžio tipą.

Padėtis

Pasirinkite vietą, kur norite įterpti lūžį.

Su puslapio stiliumi

Pažymėkite šį langelį, tada pasirinkite, koks stilius turėtų būti pritaikytas pirmajam puslapiui po lūžio.

Puslapio Stilius

Pasirinkite formatavimo stilių, kuris bus pritaikytas pirmajam puslapiui po lūžio.

Puslapio numeris

Įveskite puslapių skaičių pirmam puslapiui, kuris eina už lūžio. Jeigu norite tęsti esamą puslapio numeravimą, palikite žymimajį langelį nepažymėtą.

Parinktys

Nustatykite prieš ir po lūžio esančių pastraipų teksto skaidymo parinktis.

Pastraipos neskaidyti

Įterpus lūžį į kitą puslapį arba skiltį perkeliama visa pastraipa.

Susieti su kita pastraipa

Įterpus lūžį veikiamoji ir tolesnė pastraipa išlaikomos drauge tame pačiame puslapyje ar skiltyje.

Mažiausias paliekamų eilučių skaičius

Nurodoma, kiek mažiausiai pastraipos eilučių turi būti palikta puslapio apačioje. Pažymėkite langelį, tada langelyje Eilutės įrašykite skaičių. Jei puslapio pabaigoje eilučių liks mažiau, nei čia nurodyta langelyje Eilutės , į kitą puslapį bus perkelta visą pastraipa.

Mažiausias keliamų eilučių skaičius

Nurodoma, kiek mažiausiai pastraipos eilučių reikia kelti į kito puslapio pradžią. Pažymėkite langelį, tada į langelį Eilutės įveskite skaičių. Jei puslapio pradžioje eilučių bus mažiau, nei čia nurodyta langelyje Eilutės , tai lūžio vieta bus pakoreguota.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Taikyti

Parinktos ar pakeistos reikšmės pritaikomos neužveriant dialogo lango.

Paremkite mus!