Įterpti lentelę

Įterpia lentelę į dokumentą. Galite paspausti rodyklę, nutempti ir pasirinkti eilučių bei stulpelių skaičių, kurį norite įterpti į lentelę ir pažymėti juos paskutiniame langelyje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lentelė → Įterpti lentelę

+F12

AtverkiteĮterpimas paspauskite mygtukų juostą

Piktograma

Lentelė


LibreOffice gali automatiškai suformatuoti skaičius, kuriuos įvedate į lentelės langelį, pavyzdžiui, datas ir laikus. Norėdami aktyvuoti šią nuostatą, pasirinkite → LibreOffice tekstų rengyklė → Lentelė ir spustelėkite Skaičių atpažinimaspažymėkite langelio Įvestis lentelėse sritį.

Rodomas lentelės skaičiavimo rezultatas kitoje lentelėje

Pavadinimas

Įveskite lentelės pavadinimą.

Stulpeliai

Įveskite stulpelių skaičių, kurio norite lentelėje.

Eilutės

Įveskite eilučių skaičių, kurio norite lentelėje.

Parinktys

Nustatykite lentelės parinktis.

Antraštė

Įterpia antraštės eilutę į lentelę.

Kartoti antraštės eilutes naujuose puslapiuose

Kartoja lentelės antraštę, jeigu lentelė apima daugiau nei vieną puslapį.

Antraštės eilutės

Pasirinkite eilučių skaičius, kuriuos norite naudoti antraštei.

Neskaidyti lentelės ties puslapio lūžiais

Apsaugo lentelę nuo daugiau nei vieno puslapio apimties.

Lentelės stilių sąrašas

Pasirinkite stilių naujai lentelei.

Piktograma įterpimo juostoje

Įterpimo juostoje spustelėkite Lentelė piktogramą, kad atvertumėte Įterpti lentelę dialogo langą, kur galėsite įterpti lentelę esamame dokumente. Taip pat galite pasirinkti rodyklę, pastumti ją ir pažymėti eilučių bei stulpelių skaičių, kuries bus įtraukti į lentelę ir tada spustelėti paskutinį langelį.

Piktograma

Lentelė

Paremkite mus!