Kadras

Įterpia kadrą, kurį galite naudoti vieno ar daugiau stulpelių teksto ir objektų maketo sukūrimui.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Kadras

Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės

AtverkiteĮterpimas paspauskite mygtukų juostą

 Piktograma įterpti kadrą

Įterpti kadrą


Norėdami pataisyti kadrą, spustelėkite kraštinę, kad jį pažymėtumėte ir tada pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės. Galite pakeisti dydį ar perstumti pasirinktą kadrą naudodami greituosius klavišus.

Norėdami ištrinti kadrą, spustelėkite kadro kraštinę ir tuomet paspauskite „šalinti“.

Jeigu kadre matote mažas raudonas rodykles teksto pradžioje ir pabaigoje, naudokite rodyklių mygtukus, kad pereitumėte per likusį tekstą.

Peržiūros srityje Kadras dialogo lange, kadras yra vaizduojamas žaliu stačiakampiu, o nuorodos sritis raudonu.

Galite peržiūrėti efektus, kai keičiate kadro prieraišą į „kaip rašmuo“. „Bazinė linija“ yra nupiešiama raudonai, o „rašmuo“ yra šrifto aukščio ir „linija“ yra linijos aukštis, įskaitant ir kadrą.

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Parinktys

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Teksto laužymas

Nurodykite kokiu būdu norite laužyti tekstą aplink objektą. Taip pat galite apibrėžti tarpus tarp teksto ir objekto.

Hipersaitas

Nurodykite hipersaito savybes pasirinktai grafikai, kadrui ar OLE objektui.

Kraštinės

Čia nustatomos teksto arba skaičiuoklės dokumente pažymėtų objektų kraštinių parinktys.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Stulpeliai

Nurodo stulpelių skaičių ir stulpelio išdėstymą puslapio stiliui, kadrui ar sekcijai.

Makrokomanda

Nurodoma makrokomanda, vykdytina spustelėjus paveikslą, kadrą ar OLE objektą.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Piktograma įterpimo juostoje:

Nupiešia kadrą, kurį galite tempti dokumente. Spustelėkite rodyklę šalia piktogramos, kad parinktumėte stulpelių skaičių kadrui.

 Piktograma įterpti kadrą

Įterpti kadrą

Naudojami spartieji klavišai (LibreOffice tekstų rengyklės pasiekiamumas)

Įterpiami, taisomi ir susiejami kadrai

Paremkite mus!