Bibliografijos įrašo įterpimas

Įterpia bibliografijos nuorodą.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → Turinys ir rodyklė → Bibliografijos įrašas


Įrašas

Iš bibliografijos duomenų bazės

Įterpia nuorodą iš bibliografijos duomenų bazės.

Iš dokumento turinio

Įterpia nuorodą iš bibliografijos įrašų, kurie yra laikomi dabartiniame dokumente. Įrašas, kuris yra laikomas dokumente turi pirmenybę prieš įrašą, kuris yra laikomas bibliografijos duomenų bazėje.

Note Icon

Kai išsaugote dokumentą, kuris turi bibliografijos įrašus, atitinkami įrašai būna automatiškai išsaugoti į paslėptą lauką dokumente.


Trumpinys

Pasirinkite bibliografijos įrašo trumpinį, kurį norite įterpti.

Autorius, pavadinimas

Jeigu galima, autorius ir pilnas trumpinio pavadinimas yra rodomi šioje srityje.

Įterpimas

Įterpia bibliografijos nuorodą į dokumentą. Jeigu sukurtas naujas įrašas, privalote įterpti jį kaip įrašą, kitu atveju įrašas bus prarastas vos tik užvėrus dokumentą.

Užverti

Užveria dialogo langą.

Naujas

Atveria Apibrėžti bibliografijos įrašą dialogo langą, kur galite sukurti naują bibliografijos įrašą. Šis įrašas būna patalpintas dokumente. Norėdami pridėti įrašą į bibliografijos duomenų bazę, pasirinkite Priemonės → Bibligorafijos duomenų bazė.

Taisa

AtveriaApibrėžti bibliografijos įrašą dialogo langą, kur galite taisyti pasirinktą bibliografijos įrašą.

Paremkite mus!