Įrašai (bibliografija)

Nurodykite formatą bibliografijos įrašams.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → Turinys ir rodyklė → Turinio, rodyklės arba bibliografijos įterpimas → Įrašaiskirtukas (kai pasirinktas tipas yra bibliografija)


Tipas

Tipai, kurie yra rodomi priklauso nuo skirtingų literatūrinių šaltinių.

Struktūra ir formatavimas

Struktūros linija apibrėžia kaip yra sudarytas įrašas rodyklėje. Norėdami pakeisti įrašo išvaizdą, galite įvesti kodus arba tekstą į tuščią langelį šioje linijoje. Taip pat galite spustelėti ant tuščio langelio arba kodo ir tada paspausti kodo klavišą.

tabuliavimo pozicija (T)

Įterpia tabuliavimo poziciją. Norėdami pridėti taškelius į tabuliavimo žymę, pasirinkite rašmenį Užpildo rašmens langelis. Norėdami pakeisti tabuliavimo poziciją, įrašykite vertę į Tabuliavimo pozcijalangelį, arba pasirinkite Lygiuoti dešinėje žymimąjį langelį.

Tipas

Surikiuoja galimus bibliografijos įrašus. Norėdami pridėti įrašą į struktūros liniją, spustelėkite įrašą, paspauskite ant tuščio langelio struktūros linijoje ir tada paspauskite Įterpti. NBibliografijos įrašo aprašymas dialogo langą, kad pridėtumėte naujus įrašus.

Įterpimas

Prideda nuorodos kodą pasirinktam bibliografijos įrašui į strukstūros liniją. Iš sąrašo pasirinkite įrašą, spustelėkite tuščią langelį ir paspauskite šį mygtuką.

Šalinti

Pašalina pasirinktą nuorodos kodą iš struktūros linijos.

Visi

Pritaikyti dabartines nuostatas visiems lygiams, neuždarant dialogo lango.

Rašmens stilius

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Taisa

Atveria dialogo langą, kur galite taisyti pasirinktą rašmens stilių.

Rikiuoti pagal

Nurodykite rikiavimo parinktis bibliografijos įrašams.

Vieta dokumente

Surikiuoja bibliografijos įrašus priklausomai nuo nuorododų padėties dokumente. Pasirinkite šią parinktį, jeigu norite naudoti automatiškai sunumeruotas nuorodas.

Turinys

Surikiuoja bibliografijos įrašus pagal rikiavimo raktus, kuriuos nurodėte, pavyzdžiui, pagal autorių arba išleidimo metus.

Rikiavimo raktai

1, 2 arba 3

Pasirinkite įrašą, kuriuo norėsite surikiuot bibliografijos įrašus. Ši parinktis yra galima tik pasirinkus Turinys mygtuką Rikiuoti srityje.

Didėjimo tvarka

Surikiuoja bibliografijos įrašus didėjančia tvarka.

Mažėjančia tvarka

Surikiuoja bibliografijos įrašus mažėjančia tvarka.

Paremkite mus!