Įrašai (lentelių rodyklė)

Nurodykite formatą įrašams lentelių rodyklėje.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → Turinys ir rodyklė → Turinio, rodyklės arba bibliografijos įterpimas → Įrašaiskirtukas (kai pasirinktas tipas yra lentelių rodyklė)


Lygis

Pasirinkite lygį, kurį norite apibrėžti.

Lentelių rodyklė turi tik vieną rodyklės lygį.

Struktūra ir formatavimas

Struktūros linija apibrėžia kaip yra sudarytas įrašas rodyklėje. Norėdami pakeisti įrašo išvaizdą, galite įvesti kodus arba tekstą į tuščią langelį šioje linijoje. Taip pat galite spustelėti ant tuščio langelio arba kodo ir tada paspausti kodo klavišą.

Įrašo tekstas (E)

Inserts the text of the selected entry.

tabuliavimo pozicija (T)

Įterpia tabuliavimo poziciją. Norėdami pridėti taškelius į tabuliavimo žymę, pasirinkite rašmenį Užpildo rašmens langelis. Norėdami pakeisti tabuliavimo poziciją, įrašykite vertę į Tabuliavimo pozcijalangelį, arba pasirinkite Lygiuoti dešinėje žymimąjį langelį.

Puslapio numeris (#)

Įterpia įrašo puslapio numerį.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Hipersaitas (LS ir LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

Visi

Pritaikyti dabartines nuostatas visiems lygiams, neuždarant dialogo lango.

Rašmens stilius

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Taisa

Atveria dialogo langą, kur galite taisyti pasirinktą rašmens stilių.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Užpildo rašmuo

Pasirinkite tabuliavimo vedlį, kurį norite naudoti.

Tab. pozicija

Įveskite atstumą, kurį norite palikti tarp kairiojo puslapio paraštės ir tab pozicijos.

Dešininė lygiuotė

Lygiuoja tab poziciją į dešinę puslpaio paraštę.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Tabuliavimo žingsnis pagal pastraipos įtrauką

Perstato tab poziciją pagal „įtrauka iš kairės“ vertę, pasirinktą pastraipos stilių Stiliai skirtuke. Kitu aveju tab pozicija yra pagal kairiąją teksto paraštę.

Paremkite mus!