Rodyklė

Tolimesnės parinktys yra galimos, kai pasirenkate Turinyskaiprodykės tipą.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → Turinys ir rodyklė → Turinio, rodyklės arba bibliografijos įterpimas → Tipasskirtukas (kai pasirinktas tipas yra turinys)


Tipas ir antraštė

Nurodykite rodyklės tipą ir antraštę.

Tipas

Pažymėkite rodyklės tipą, kurį norite įterpti arba redaguoti.Parinktys galimos šioje kortelėje priklauso nuo rodyklės tipo, kurį pasirenkate. Jeigu žymeklis yra rodyklėje, kai renkatės Įterpti → Turinys ir rodyklė → Turinys, rodyklė arba bibliografija, galite redaguoti šią rodyklę.

Pavadinimas

Įveskite pavadinimą pasirinktai rodyklei.

Negalima keisti rankiniu būdu

Uždraudžia rodyklės turiniui būti keičiamam. Rankiniu būdu padaryti pakeitimai rodyklei pradingsta, kai rodyklė būna atnaujinama. Jeigu norite žymeklį perslinkti per apsaugotą sritį, pasirinkite → LibreOffice Tekstų rengyklė → Formatavimas ir tada pasirinkite Leisti žymeklį žymėjimo langelį Apsaugotos srities sekcijoje.

Sukurti rodyklę arba turinį

Žinomo kartojimų skaičiaus ciklas

Pasirinkite ar sukurti rodyklę dokumentui, ar dabartiniam skyriui.

Vykdyti iki lygio

Įveskite atraštės skaičių lygį, kad įterptumėte į rodyklę.

Kuriama naudojant

Naudokite šią sritį, norėdami nurodyti, kurią informaciją įtraukti į rodyklę.

Struktūra

Sukuria rodyklę, naudojant struktūros lygmenius. Pastraipos suformatuotos su vienu iš apibrėžtų antraštės stilių (Antraštė 1-10) yra pridedami į rodyklę.

You can also assign outline levels to paragraphs in the Outline & List tab page of the Format - Paragraph dialog.

Papildomi stiliai

Įterpia pastraipos stilius, kuriuos nurodote Priskirti stilius dialogo lange kaip rodyklės įrašą. Norėdami pasirinkti pastraipos stilius, kuriuos norite įterpti į rodyklę, spustelėkite Priskirti Stilius (...) mygtuką šio langelio dešinėje.

tip

į turinį galite įterpti skaitmens rodyklės antraštę arba bibliografijos antraštės stilius, taip kaip kaip ir bet kokį kitą tinkamą antraštės stilių.


Priskirti stilius

Atveria Priskirti stilius dialogo langą, kur galite pasirinkti pastraipos stilius įterpti į rodyklę. Pasirinkite tinkamą antraštės lygį, kuriame stilius bus įterptas į rodyklę.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Rodyklės įrašai

Įtraukia rodyklės įrašus, kuriuos įterpėte pasirinkdami Įterpti → Turinys ir rodyklė → Rodyklės įrašas rodyklėje.

Paremkite mus!