Stiliai

Galite priskirti skirtingus pastraipų stilius, kad pakeistumėte rodyklės pavadinimų, skirtukų ir rodyklės formatus. Galite pakeisti pastraipos stilius šiame dialogo lange.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → Turinys ir rodyklė → Turinio, rodyklės arba bibliografijos įterpimas → Stiliai


Priskyrimas

Lygiai

Pasirinkite keičiamo formato rodyklės lygį.

Pastraipos stiliai

Pasirinkite pastraipos stilių, kurį norite priskirti pasirinktam rodyklės lygiui ir tada spauskite Priskirti ()<) mygtuką.

<

Suformatuoja pasirinktos rodyklės lygį su pasirinktos pastraipos stiliumi.

Numatytasis

Atstato pasirinkto lygio formatavimą į „Numatytąjį“ pastraipos stilių.

Taisa

Atveria Pastraipos stilius dialogo langą, kur galite pakeisti pasirinktos pastraipos stilių.

Paremkite mus!