Turinys, rodyklė arba bibliografija

Įterpia rodyklę arba turinį į esamą žymeklio padėtį. Norėdami taisyti rodyklę arba turinį, padėkite žymeklį į rodyklę arba turinį ir pasirinkite Įterpti → Turinys ir Rodyklė → Turinys, Rodyklė arba bibliografija.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → Turinys ir rodyklė → Turinio, rodyklės arba bibliografijos įterpimas


Taip pat galite peržiūrėti rodyklę arba lentelė šiame dialogo lange.

Toliau pateikti skritukai yra priklausomai nuo rodyklės ar lentelės pasirinkto tipo.

Tipas

Naudokite šį skirtuką apibrėžti rodyklę kurią norite įterpti. Galite sukurti ir pasirinktinas rodykles.

Įrašai (Rodyklių/lentelių)

Nurodykite rodyklės ar lentelės įrašo formatą. Šio skirtuko išvaizda atspindi rodyklės tipą, kurį pasirinkote Tipas skirtuke.

Stiliai

Assign paragraph styles to index titles and index entries in Table of Contents, Indexes, and Bibliography. For Alphabetical Indexes, paragraph styles can be assigned to separators. You can also edit paragraph styles from this dialog.

Stulpeliai

Nurodo stulpelių skaičių ir stulpelio išdėstymą puslapio stiliui, kadrui ar sekcijai.

Naudokite šį skirtuką norėdami tiksliai nurodyti stulpelio išdėstymą rodyklei ar turiniui. Pagal numatytąjį rėžimą, rodyklės pavadinimas yra vieno stulpelio pločio ir išsiplėčia už puslapio kairiosios ribos.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Paremkite mus!