Rodyklės įrašo įterpimas

Pažymi pažymėtą tekstą kaip rodyklės arba turinio įrašą.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → Turinys ir rodyklė → Rodyklės įrašas

AtverkiteĮterpimas paspauskite mygtukų juostą

Piktograma

Įrašas


Norėdami pataisyti rodyklės įrašą, nustatykite žymeklį priekyje rodyklės lauko ir tada pasirinkite Taisa → Nuoroda → Rodyklės įrašai..

Galite palikti Įterpti rodyklės įrašą dialogo langą atidarytą, kol žymite ir įterpiate įrašus.

Atranka

Rodyklė

Pažymėkite rodyklę, kuriai norite pridėti įrašą.

Įrašas

Parodo dokumente parinktą tekstą. Jeigu norite, rodyklės įraše galite įrašykite kitą žodį. Pasirinktas tekstas nebūna pakeičiamas.

1-asis žodis

Dabartinį pasirinkimą padaro žodžio įrašu, kurį čia įrašėte. Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote „šaltas“ ir įvedėte „oras“ kaip pirmąjį žodį, tuomet rodyklės įrašas yra „oras, šaltas“.

2-asis žodis

Dabartinį pasirinkimą padaro pirmojo žodžio įrašu. Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote „šaltas“ ir įvedėte „oras“ kaip pirmąjį žodį, o „žiema“ kaip antrąjį žodį, tuomet rodyklės įrašas yra „oras, žiema, šaltas“.

Fonetinis skaitymas

Įveskite fonetinį skaitymą atitinkamam įrašui. Pavyzdžiui, jeigu Japanese Kanji žodis turi daugiau nei vieną ištarimą, įveskite teisingą tarimą kaip Katakana žodžiui. Žodis Kanji yra rūšiuojamas atsižvelgiant į fonetinio skaitymo įrašą. Ši parinktis galima tik kai Azietiška kalba yra įjungta.

Šį įrašą laikyti pagrindiniu

Padaro pažymėtą tekstą pagrindiniu įrašu abėcėlinėje rodyklėje. LibreOffice parodo pagrindinio įrašo puslapio numerį skirtingu formatu nei, kad kiti įrašai rodyklėje.

Lygmuo

Įrašai, naudojantys pastraipos formatą „antraštė X“ (x = 1-10) gali būti automatiškai pridedami į turinį. Įrašo lygmuo rodyklėje atitinka antraštės stiliaus struktūros lygį.

Note Icon

Ši parinktis galima tik tai turiniui ir naudotojo aprašytiems rodyklės įrašams.


Rasti visus sutampančius žodžius tekste ir rodyti į juos

Automatiškai pažymi visas kitas įeitis pažymėtame tekste. Nėra įtraukiamas tekstas iš antraščių, poraščių, kadrų ir pavadinimų.

Negalite naudoti funkcijos Įrašui, kurį įvedėte rankiniu būdu šiame dialogo lange.

Tip Icon

Norėdami įterpti visas teksto įeitis rodyklėje, pažymėkite tekstą ir pasirinkite Taisa → Ieškoti ir keisti, ir paspauskite Rasti visus. Tada pasirinkite Įterpti → Turinys ir rodyklė → Rodyklės įrašas ir paspauskite Įterpti.


Skirti didžiąsias ir mažąsias raides

Matches the exact character provided in the Find box without considering any alternative case matches.

Tik ištisi žodžiai

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Įterpti

Tekste pažymi rodyklės įrašą.

Užverti

Užveria dialogo langą.

Nauja naudotojo aprašyta rodyklė

Atveria Sukurti naują naudotojo aprašytą rodyklę dialogo langą, kur galite sukurti pasirinktą rodyklę.

Vardas

Įveskite vardą naujai vartotojo aprašytai rodyklei. Nauja rodyklė yra pridedama į sąrašą iš galimų rodyklių ir lentelių.

Naudojamas turinys ir rodyklės

Paremkite mus!