Insert or Edit Index Entry

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Jei norite tai atlikti…

Insert:

PasirinkiteĮterpimas → Turinys ir rodyklė → Rodyklės įrašas

AtverkiteĮterpimas paspauskite mygtukų juostą

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Edit:

Place the cursor in front of the index field, then choose Edit - Reference - Index Entry...

or right-click to open context menu - choose Edit Index Entry


You can leave the Insert Index Entry and Edit Index Entry dialogs open while you select and insert or edit entries.

Index entry dialog

Rodyklė

Pažymėkite rodyklę, kuriai norite pridėti įrašą.

When editing an index entry, displays the type of index that the selected entry belongs to. You cannot change the index type of an index entry in this dialog. Instead, you must delete the index entry from the document, and then insert it again in a different index type.

Nauja naudotojo aprašyta rodyklė

Atveria Sukurti naują naudotojo aprašytą rodyklę dialogo langą, kur galite sukurti pasirinktą rodyklę.

New User-defined Index Icon

New User-defined Index

Vardas

Įveskite vardą naujai vartotojo aprašytai rodyklei. Nauja rodyklė yra pridedama į sąrašą iš galimų rodyklių ir lentelių.

Įrašas

Parodo dokumente parinktą tekstą. Jeigu norite, rodyklės įraše galite įrašykite kitą žodį. Pasirinktas tekstas nebūna pakeičiamas.

Or, edit the index entry if necessary. When you modify the index entry, the new text only appears in the index, and not at the index entry anchor in the document. For example, you can enter an index with comments such as "Basics, see also General".

Update entry from selection

Click the icon to update Entry with the current text selection in the document.

Update Entry from Selection Icon

Update Entry from Selection

1-asis žodis

Dabartinį pasirinkimą padaro žodžio įrašu, kurį čia įrašėte. Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote „šaltas“ ir įvedėte „oras“ kaip pirmąjį žodį, tuomet rodyklės įrašas yra „oras, šaltas“.

2-asis žodis

Dabartinį pasirinkimą padaro pirmojo žodžio įrašu. Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote „šaltas“ ir įvedėte „oras“ kaip pirmąjį žodį, o „žiema“ kaip antrąjį žodį, tuomet rodyklės įrašas yra „oras, žiema, šaltas“.

Fonetinis skaitymas

Įveskite fonetinį skaitymą atitinkamam įrašui. Pavyzdžiui, jeigu Japanese Kanji žodis turi daugiau nei vieną ištarimą, įveskite teisingą tarimą kaip Katakana žodžiui. Žodis Kanji yra rūšiuojamas atsižvelgiant į fonetinio skaitymo įrašą. Ši parinktis galima tik kai Azietiška kalba yra įjungta.

Šį įrašą laikyti pagrindiniu

Padaro pažymėtą tekstą pagrindiniu įrašu abėcėlinėje rodyklėje. LibreOffice parodo pagrindinio įrašo puslapio numerį skirtingu formatu nei, kad kiti įrašai rodyklėje.

Index level

Specify the index level for the inserted index entry.

note

Ši parinktis galima tik tai turiniui ir naudotojo aprašytiems rodyklės įrašams.


For Selected Entry

The following three options are available when a text selection is loaded in Entry, either by selecting the text in the document and then opening the dialog, or by using Update entry from selection in the dialog.

Apply to all other occurrences

Automatically marks all other occurrences of the selected text in the document. For a modified entry, the match is conducted on the original selection, but the modified entry is inserted as the index entry. Text in headers, footers, and frames is not included.

Tik ištisi žodžiai

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Skirti didžiąsias ir mažąsias raides

Matches the exact character provided in the Find box without considering any alternative case matches.

tip

Norėdami įterpti visas teksto įeitis rodyklėje, pažymėkite tekstą ir pasirinkite Taisa → Ieškoti ir keisti, ir paspauskite Rasti visus. Tada pasirinkite Įterpti → Turinys ir rodyklė → Rodyklės įrašas ir paspauskite Įterpti.


Įterpti

Tekste pažymi rodyklės įrašą.

Užverti

Užveria dialogo langą.

Delete

Deletes the selected entry from the index. The entry text in the document is not deleted.

note

The following navigation buttons are only available in the Edit Index Entry dialog.


Previous entry (same name)

Jumps to the previous index entry with the same entry and type as the current index entry.

Previous entry (same name) Icon

Previous entry (same name)

Next entry (same name)

Jumps to the next index entry with the same entry and type as the current index entry.

Next entry (same name) Icon

Next entry (same name)

Previous entry

Jumps to the previous index entry of the same type in the document.

Previous Entry Icon

Previous entry

Next entry

Jumps to the next index entry of the same type in the document.

Next Entry Icon

Next entry

tip

You can jump quickly to index entries with the Navigation Bar.


Paremkite mus!