Turinys ir rodyklė

Atidaro meniu, iš kurio galima įterpti rodyklę arba bibliografijos įrašą, kaip ir įterpiant turinį, rodyklė ir/arba bibliografiją.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index


Turinys, rodyklė arba bibliografija

Įterpia rodyklę arba turinį į esamą žymeklio padėtį. Norėdami taisyti rodyklę arba turinį, padėkite žymeklį į rodyklę arba turinį ir pasirinkite Įterpti → Turinys ir Rodyklė → Turinys, Rodyklė arba bibliografija.

Rodyklės įrašas

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Bibliografijos įrašas

Įterpia bibliografijos nuorodą.

Paremkite mus!