Turinys ir rodyklė

Atidaro meniu, iš kurio galima įterpti rodyklę arba bibliografijos įrašą, kaip ir įterpiant turinį, rodyklė ir/arba bibliografiją.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Turinys ir rodyklė


Rodyklės įrašas

Pažymi pažymėtą tekstą kaip rodyklės arba turinio įrašą.

Bibliografijos įrašas

Įterpia bibliografijos nuorodą.

Turinys, rodyklė arba bibliografija

Įterpia rodyklę arba turinį į esamą žymeklio padėtį. Norėdami taisyti rodyklę arba turinį, padėkite žymeklį į rodyklę arba turinį ir pasirinkite Įterpti → Turinys ir Rodyklė → Turinys, Rodyklė arba bibliografija.

Paremkite mus!