Specialiosios gairės

Kai išsaugojate dokumentą, kuris apima tokius pačius laukus kaip HTML dokumentas, LibreOffice automatiškai konvertuoja datą, laiką ir dokumento informacijos laukus į specialiąsias HTML gaires. Lauko turinys būna įtraukiamas tarp atveriamų ir užveriamų HTML gairių, konvertuotuose laukuose. Šios specialiosios HTML gairės neatitinka standartinių HTML gairių.

LibreOffice Tekstų rengyklės laukai yra atpažįstami naudojant <SDFIELD> gairę HTML dokumente. Specialiojo lauko tipas, formatas ir pavavadinimas yra įtraukiami atveriant HTML gairę. Lauko gairės formatas, kuris yra atpažįstamas HTML filtro, priklauso nuo lauko tipo.

Datos ir laiko laukai

„Datos“ ir „Laiko“ laukams TYPE parametras yra lygus DATETIME. Datos arba laiko formatas yra nurodytas SDNUM parametro, pavyzdžiui, DD:MM:YY datai ir HH:MM:SS laikui.

Fiksuotoms datos ir laiko laukams, data arba laikas yra nurodomas SDVAL parametro.

Datos ir laiko specialiųjų HTML gairių, kurios yra atpažįstamos LibreOffice kaip laukai, pavyzdžiai, yra rodomi tolimesnėje lentelėje:

Laukai

LibreOffice Gairė

Data yra fiksuota

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Data yra kintanti

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Laikas yra fiksuotas

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Laikas yra kintantis

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Dokumento informacijos laukai

Dokumento informacijos laukams, TYPE parametras yra lygus DOCINFO. SUBTYPE parametras nurodo specifinį laukų tipą, pavyzdžiui, „Sukurtam“ dokumento informacijos laukui, SUBTYPE=CREATE. Datos ir laiko dokumento informacijos laukams, FORMAT parametras yra lygus DATE arba TIME, o SDNUM parametras nurodo naudojamą skaičiaus formatą. SDFIXED parametras nurodo ar dokumento informacijos lauko turinys yra fiksuotas ar ne.

Fiksuotos datos turinys ar laiko laukas yra lygūs SDVAL parametrui. Kitu atveju turinys yra lygus tekstui tarp SDFIELD HTML gairių.

Dokumento informacijos specialiųjų HTML gairių, kurios yra atpažįstamos LibreOffice kaip laukai, pavyzdžiai, yra rodomi tolimesnėje lentelėje:

Laukai

LibreOffice Gairė

Aprašas (fiksuotas turinys)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Aprašas</SDFIELD>

Sukūrimo data

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">1. Ketvirtis 98</SDFIELD>

Sukūrimo laikas (fiksuotas turinys)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

Pakeitimo data

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">Pirmadienis 23 Vasaris, 98</SDFIELD>


Paremkite mus!