Duomenų bazė

Į dokumentą galite įterpti laukus iš bet kokios duomenų bazės, pavyzdžiui, iš adresų laukų.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → Daugiau laukų → Duomenų bazė skirtukas


tipas

Parodo galimus lauko tipus.

Lauko tipas

Paaiškinimas

Bet koks įrašas

Įterpia turinį iš duomenų bazės lauko, kurį nurodote Įrašo numeris langelyje kaip komponavimo įrašo lauką, jeigu Sąlyga, kurią įvedėte yra tenkinama. Svarstomi yra tik tie įrašai, kurie parinkti sudėtine atranka duomenų šaltinyje.

Galite naudoti šį lauką keletos įrašų įterpimui į dokumentą. Paprasčiausiai įterpkite Bet koks įrašas lauką į sudarytų raidžių lauko pradžią, kuri naudoja tam tikrą įrašą.

Duomenų bazės vardas

Įterpia pavadinimą duomenų bazės lentelei, kuri yra pasirinkta Duomenų bazės parinkimaslangelyje. „Duomenų bazės pavadinimas“ laukas yra bendras laukas, kurio visi laukai būna atnaujinami, jeigu būna įterpiamas naujas duomenų bazės pavadinimas.

Laiškų komponavimo laukai

Įterpia duomenų bazės lauko pavadinimą kaip vietaženklį, tuomet galite kurti laiškų komponavimo dokumentą. Lauko trinys būna automatiškai įterpiamas, kai spausdinate suformuotą laišką.

Kitas įrašas

Dokumente įterpia turinį kitam laiškų komponavimo laukui, jeigu jūsų apibrėžta sąlyga yra tenkinama. Įrašai, kuriuos norite įtraukti privalo būti parinkti duomenų šaltinio rodinyje.

Galite naudoti „Kitas įrašas“ lauką, norėdami į dokumentą įterpti nuoseklių įrašų ir laiškų komponavimo laukų turinį.

Įrašo numeris

Įterpia pasirinktų duomenų bazės įrašų skaičių.


note

Toliau pateikti laukai gali būti įterpti tik jeigu lauko tipas yra pažymėtas Tipas sąraše.


Duomenų bazės parinkimas

Pasirinkite duomenų bazės lentelę arba duomenų bazės užklausą, kur norite lauką nurodyti. Galite įtraukti laukus iš daugiau negu vienos duomenų bazės ar užklausos.

Sąlyga

Laukams susietiems su sąlyga, įveskite kriterijų čia.

Jeigu norite, galite priskirti sąlygą, kuri turi būti patenkinta prieš įterpiant laukų „Bet koks įrašas“ ir „Kitas įrašas“ turinį. Numatytoji sąlyga yra „Tiesa“, tai reiškia, kad sąlyga visada teisinga, jeigu nekeičiate sąlygos teksto.

Įrašo numeris

Įveskite įrašo numerį, kurį norite įtraukti, kai jūsų nurodyta sąlyga yra tenkinama. Įrašo skaičius atitinka dabartinę sritį duomenų šaltinio rodinyje. Pavyzdžiui, jeigu pasirenkate paskutinius 5 įrašus duomenų bazėje, kuri apima 10 įrašų, pirmojo įrašo skaičius bus 1, o ne 6.

Note Icon

Jeigu nurodote nuorodas į laukus kitoje duomenų bazėje (arba skirtingose lentelėse ar užklausose, tose pačiose duomenų bazėse), LibreOffice nustato įrašo numerį atitinkantį dabartinę srities parinktį.


Formatas

Pasirinkite lauko formatą, kurį norite įtraukti. Ši parinktis galima skatvardžių, loginės operacijos, datos ir laiko laukams.

Iš duomenų bazės

Naudoja formatą apibrėžtą pasirinktoje duomenų bazėje.

Naršyti

Atveria failo atvėrimo dialogo langą, kur galite pasirinkti duomenų bazės failą (*.odb). Pasirinktas failas būna pridedamas į duomenų bazių atrankos sąrašą.

Naudotojo aprašyta

Pritaiko formatą, kurį parenkate iš Naudotojo aprašytų formatų sąrašo.

Naudotojo aprašytų formatų sąrašas

Surikiuoja galimus naudotojo aprašytus formatus.

Spausdinti suformuotą laišką

Kai spausdinate dokumentą, kuris apima duomenų bazės laukus, dialogo langas klausia ar norėtumėte spausdinti suformuotą laišką. Jeigu atsakote taip Laiškų komponavimo dialogo lange atveriama galimybė pasirinkti duomenš bazės įrašus spausdinimui.

Paremkite mus!