Kintamieji

Kintamųjų laukai leidžia pridėti dinaminį turinį į dokumentą. Pavyzdžiui, galite naudota kintamąjį, norėdami atstatyti puslapio numeravimą.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → Laukas → Daugiau laukų → Kintamiejiskirtukas


tipas

Parodo galimus lauko tipus.

Tipas

Aprašas

Kintamojo priskyrimas

Aprašo kintamąjį ir jo reikšmę. Galite pakeisti kintamojo reikšmę, paspausdami kintamojo lauko priekyje ir pasirinkdami Taisa → Laukas.

Kintamojo rodymas

Įterpia dabartinę kintamojo reikšmę, kurią norite paspausti Pasirinkti sąraše.

Dinaminis (DDE) laukas

Įterpia DDE nuorodą į dokumentą, kurią galite atnaujinti taip dažnai kaip norite.

Įterpti formulę

Įterpia fiksuotą skaičių arba formulės rezultatą.

Įvedimo laukas

Įterpia naują reikšmę kintamąjam arba vartotojo laukui.

Kintamojo reikšmė įvesties lauke galioja tik nuo ten kur laukas yra įterptas ir toliau. Norėdami vėliau pakeisti kintamojo reikšmę dokumente, įterpkite kitą įviesties lauką su tuo pačiu pavadinimu, bet su kitokia reikšme. Vartotojo lauko reikšmė pasikeičia visur.

Kintamieji yra rodomi Pasirinkti lauke. Kai paspaudžiate Įterpti mygtuką, dialogo langasPeržiūrėti laukus atsiranda, kur norite įvesti naują reikšmę arba papildomą tekstą kaip pastabą.

Skaičių rėžis

Įterpia automatinį numeravimą lentelės, paveikslams ar kadrams.

Puslapio kintamojo priskyrimas

Dokumente įterpia nuorodos tašką, po kurio puslapių skaičiavimas yra pradedamas iš naujo. Pasirinkite „įjungti“ norėdami paleisti nuorodos tašką arba „išjungti“ norėdami išjungti. Taip pat galite įvesti šešėlio poslinkį, norėdami pradėti puslapių skaičiavimą kitu skaičiumi.

Rodyti puslapio kintamąjį

Rodo puslapių skaičių iš „puslapio kintamojo priskyrimas“ nuorodos taško į šį lauką.

Naudotojo laukas

Įterpia pasirinktiną kintamąjį. Galite naudoti naudotojo lauką apibrėžti kintamojo sąlygos sakinį. Kai pakeisite į vartotojo lauką, visi objektai kintamojo dokumente bus atnaujinti.


Parinkti

Išvardina galimus laukus lauko tipui pažymėtam Tipas sąraše. Norėdami įterpti lauką, paspauskite lauką ir tada spauskite Įterpti.

tip

Norėdami greitai įterpti lauką iš Pažymėti sąrašo, laikykite nuspaudę ir dukartus paspauskite lauką.


Formatas

Jeigu laukas rodo datą, laiką arba skaičių, tada Formatas yra naudojamas papildyti datos išvaizdą, laiką arba skaičių. Bendriniai formatai yra rodomi lange Formatai arba spauskite „Papildomi formatai“, kad apibrėžtumėte pritaikytą formatą.

Pavadinimas

Įveskite pavadinimą naudotojo aprašytam laukui, kurį norite sukurti.Šia parinktimi galima „nustatyti kintamąjį“, „DDE lauką“, „Skaičiaus rėžį“ ir „Vartotojo lauką“ lauko tipus.

warning

Naudotojo aprašyti laukai yra galimi dabartiniame dokumente.


Reikšmė

Įveskite turinį, kurį norite pridėti į vartotojo aprašytą lauką.

Formatassąraše, apibrėžkite ar reikšmė yra įterpta kaip tekstas ar kaip skaičius.

note

Toliau pateikti laukai gali būti įterpti tik jeigu lauko tipas yra pažymėtas Tipas sąraše.


HTML dokumente, du papildomi laukai yra galimi „kintamojo priskyrimas“ lauko tipui: HTML_ON ir HTML_OFF. Tekstas, kurį įrašote į Reikšmėlangelį, būna konvertuojamas į atveriamą HTML gairę (<Value>) arba į užveriamą HTML (</Value>) gairę, kai failas būna išsaugotas kaip HTML dokumentas, priklausomai nuo pasirinktos parinkties.

DDE teiginys

Pagrindinė sintaksė DDE komandai yra: „<Server><Topic><Item>“, kai serveris yra DDE pavadinimas programai, kuri talpina duomenis. Tema nurodo elemento vietą (dažniausiai failo pavadinimą) ir elementas reprezentuoja objektą.

Ši parinktis yra galima tik jeigu „DDE laukui“ lauko tipas yra pasirinktas.

Formulė

Ši parinktis yra galima tik jeigu „Įterpti formulę“ lauko tipas yra pasirinktas.

Nuoroda

Įrašykite tekstą, kurį norite rodyti laukelyje. Jeigu įdedate vietaženklio lauką, įrašykite tekstą, kurį norėtumėte matyti kaip žinyno patarimą, kai paliekate pelės žymeklį and lauko.

Poslinkis

Įveskite poslinkio vertę, kurią norite priskirti puslapio numerio laukui, pavyzdžiui „+1“.

Ši parinktis yra galima tik jeigu „Nustatyti puslapio kintamąjį“ lauko tipas yra pasirinktas.

Nematomas

Paslepia lauko turinį dokumente. Laukas yra įterpiamas kaip plona pilka žymė dokumente. Ši parinktis galima tik tai „Nustatyti kintamąjį“ ir „Vartotojo laukas“ lauko tipams.

With Heading Number

Use this option to display a heading number before a “number range” field. The heading number comes from a heading prior to the location of the field.

Up to level

With typical use of headings in the document, the selected number will indicate how many levels of heading number (starting from level 1) to display. The selected value indicates the maximum number of levels to show. The actual number may have fewer levels. For example, if the immediately prior heading number is 2.6, and 4 is selected, then only 2.6 is displayed . If [None] is selected, no heading number is displayed.

note

The heading number selected for display is the first prior heading whose outline level is equal to or less than the selected outline level. For example, select “2” to use the heading number of the first prior heading with outline level 1 or outline level 2.


Skirtukas

Specify the character to use as a separator between the heading number and the field number.

note

With Heading Number, Up to level and Separator are only available for the “Number range” field type.


Taikyti

Prideda vartotojo apibrėžtą lauką į Pasirinkti sąrašą.

Pritaikyti piktogramą

Taikyti

Å alinti

Pašalina vartotojo apibrėžtą lauką iš pasirinkimo sąrašo. Galite pašalinti tik tuos laukus, kurie nėra naudojami dabartiniame dokumente. Norėdami pašalinti lauką iš sąrašo, kuris yra naudojamas dabartiniame dokumente, pirmiausia pašalinkite visus lauko objektus dokumente ir tada pašalinkite jį iš sąrašo.

Icon

Å alinti

Paremkite mus!