Informacija apie dokumentą

Informacijos apie dokumentą laukai apima informaciją apie dokumento savybes, tokias kaip dokumento sukūrimo data. Norėdami peržiūrėti dokumento savybes, pasirinkite Failas → Savybės.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas – Laukas – Daugiau laukų – Informacija apie dokumentą skirtukas


Note Icon

Kai eksportuojate arba importuojate HTML dokumentą, apimantį dokumentos informacijos laukus, specialieji LibreOffice formatai yra naudojami.


tipas

Rikiuoja galimų laukų tipus. Norėdami pridėti lauką į dokumentą, pasirinkite lauko tipas, o tada pasirinkite lauką Pasirinkti iš sąrašo ir paspauskite Įterpti.Toliau pateikti laukai yra galimi:

Tipas

Paaiškinimas

Pakeista

Įterpia autoriaus vardą, datą arba paskutinio išsaugojimo laiką.

Taisymo laikas

Įterpia praleisto laiko kiekį taisant dokumentą.

Komentarai

Įterpia komentarus įvestus Aprašas skirtuko lauke Failas → Savybės dialogo lange.

Taisymų skaičius

Įterpia dabartinio dokumento versijos numerį.

Sukurta

Įterpia autoriaus vardą, datą arba dokumento sukūrimo laiką.

Pasirinktinis

Įterpia savybių turinį, kurios yra Kitos savybėsskirtuke Failas → Savybės dialogo lange.

Atspausdinta

Įterpia autoriaus vardą, datą arba dokumento paskutiniojo spausdinimo laiką.

Reikšminiai žodžiai

Įterpia reikšminius žodžius, kaip pateikta Aprašasskirtuke Failas → Savybės dialogo lange.

Tema

Įterpia temą kaip pateikta Aprašasskirtuke Failas → Savybės dialogo lange.

Pavadinimas

Įterpia pavadinimą, kaip pateikta Aprašasskirtuke Failas → Savybės dialogo lange.


Note Icon

Tolimesni laukai gali būti įterpti, jeigu atitinkamas lauko tipas yra pasirinktas Tipassąraše.


Parinkti

Surikiuoja glaimus laukus, parinktam laukų tipui iš Tipas sąrašo. Norėdami įterpti lauką, pasirinkite lauką ir paspauskite Įterpimas.

Tip Icon

Norėdami greitai įterpti lauką iš sąrašo, laikykite nuspaudę ir du kartus sputelėkite lauką.


Laukai

Funkcija

Ankstesnis puslapis

Į dokumentą įterpia ankstesnio puslapio numerį.

Sekantis puslapis

Į dokumentą įterpia sekančio puslapio numerį.

Puslapio numeris

Įterpia dabartinio puslapio numerį.


Skiltyje Formatas pasirinkite numeravimo formatą, kurį norite naudoti.

Jeigu norite, galite įvesti Poslinkis rodomam puslapio numeriui. Su Poslinkis verte lygia 1, lauke bus rodomas skaičius 1 arba didesnis už dabartinio puslapio numerį, bet tik jeigu puslapis su numeriu egzistuoja. Paskutiniame dokumento puslapyje, šis laukas bus tuščias.

Note Icon

„Sukurta“, „Pakeista“ ir „Paskutinį kartą atspausdinta“ lauko tipams, galite įterpti atitinkamų operacijų autorių, datą ir laiką.


Formatas

Pasirinkite formatą, kurį norite pritaikyti pasirinktam laukui arba pasirinkite „Papildomi formatai“ tam, kad nustatytumėte pasirinktą formatą.

Kai pasirenkate „Papildomi formatai“, Skaičiaus formatas dialogo langas atsidaro, kur galite nustatyti pasirinktą formatą.

Fiksuotas turinys

Įterpia lauką kaip trukdžių turinį, kurio laukas negali būti atnaujintas.

Note Icon

Laukams su fiksuotu turiniu yra nustatoma reikšmė tik tai, kai būna sukuriamas naujas dokumentas naudojant šabloną, kuris apima šį lauką. Pavyzdžiui, datos laukas su fiksuotu turinių įterpia duomenis, kad naujas dokumentas buvo sukurtas naudojant šabloną.


Paremkite mus!