Funkcijos

Priklausomai nuo lauko tipo, kurį pasirinkote, jūs galite priskirti sąlygas konkrečioms funkcijoms. Pavyzdžiui, galite nustatyte lauką, kuris įvykdo makrokomandas, kai pasirenkate lauką dokumente arba, kai sąlyga yra patenkinama, laukas būna paslepiamas. Jūs galite nustatyti vietaženklių laukus, kurie įterpia paveikslus, lenteles, kadrus ir kitus objektus į dokumentą, kai tam yra poreikis.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas – Laukas – Daugiau laukų – Funkcijos skirtukas


tipas

Parodo galimus lauko tipus.

Tipas

Paaiškinimas

Sąlyginis tekstas

Įterpia tekstą, jeigu tam tikra sąlyga yra patvirtinama. Pavyzdžiui, įveskite „sun eq 1“ Sąlyga langelyje, ir tada tekstas, kurį norite įterpti, kai kintamasis „sun“ yra lygis „1“ Jei tenkinamalangelyje. Jeigu norite, galite įvesti tekstą, kurį norite rodyti, kai ši sąlyga nėra tenkinama Jei netenkinama langelyje. Norėdami nustatyti kintamąjį „sun“, paspauskite Kintamieji skirtuką, pasirinkite „Kintamojo priskyrimas“, įrašykite „sun“ Pavadinimas langelyje, ir jo vertę Vertė langelyje.

Įvedimo sąrašas

Įterpia teksto lauką, kuris rodo vieną elementą iš sąrašo. Galite pridėti, koreguoti ir pašalinti elementus arba pakeisti jų seką sąraše. Paspauskite Įvesties sąrašas lauką dokumente arba spauskite +Lyg2+F9 rodyti Pasirinkti elementą dialogo langą.

Įvedimo laukas

Įterpia teksto lauką, kurį galite atidaryti Paspausdami jį dokumente. Tuomet galite pakeisti tekstą, kuris yra rodomas.

Makrokomandos vykdymas

Įterpia teksto lauką, kuris vykdo makrokomandą, kai spaudžiate lauką esantį dokumente. Norėdami priskirti makrokomandą laukui, paspauskite Makrokomanda mygtuką.

Vietaženklis

Įterpia vietaženklio lauką dokumente, pavyzdžiui, paveikslams. Kai spustelėjate vietaženklio lauką dokumente, privalote įterpti elementą, kurio trūksta.

Paslėptas tekstas

Įterpia teksto lauką, kuris yra paslėptas, kai atitinka sąlygą, kurią nurodėte. Norėdami naudoti šią funkciją, pasirinkite LibreOffice tekstų rengyklė → Rodymas ir išvalykite Paslėptą tekstą žymimajame langelyje.

Paslėpta pastraipa

Paslepia pastraipą, kai atitinka sąlygą, kurią nurodėte. Norėdami naudoti šią funkciją, pasirinkite LibreOffice Tekstų rengyklė → Rodymas ir išvalykite Paslėptos pastraipos žymimąjį langelį.

Rašmenų apjungimas

Apjungia iki 6 rašmenų, kad jie būtų kaip vienas rašmuo. Ši savybė yra galima tik palaikant Azijietiškus šriftus.


note

Toliau pateikti laukai gali būti įterpti tik jeigu lauko tipas yra pažymėtas Tipas sąraše.


Format

Funkcijos laukuose, formato laukas yra naudojamas tik vietaženklio įvesties laukams. Šis formatas apibrėžia objektą, kuriame vietaženklis stovi.

Sąlyga

Laukams susietiems su sąlyga, įveskite kriterijų čia.

Tada, Priešingu atveju

Įveskite tekstą, kad parodytumėte kada sąlyga ir patvirtinta Jei tenkinama langelyje, ir tekstas yra rodomas, kai sąlga nėra patvirtinta Jei netenkinamalangelyje.

Galite taip pat įterpti duomenų bazės laukus Jei tenkinama ir Jei netenkinamalangeliuose, naudodami formatą „duomenųbazėspavadinimas.lentelėspavadinimas.laukopavadinimas“.

note

Jeigu lentelės ar lauko pavadinimas neegzistuoja duomenų bazėje, tuomet niekas nebūna įterpiama.


note

Jeigu įtraukiate kabutes į „duomenųbazėspavadinimas.lentelėspavadinimas.laukopavadinimas“, reiškinys būna įterptas kaip tekstas.


Nuoroda

Įrašykite tekstą, kurį norite rodyti laukelyje. Jeigu įdedate vietaženklio lauką, įrašykite tekstą, kurį norėtumėte matyti kaip žinyno patarimą, kai paliekate pelės žymeklį and lauko.

Formatas

Pasirinkite makrokomandą, kurią norite vykdykite, kai laukas yra pažymėtas.

Makrokomandos pavadinimas

Parodo pasirinktos makrokomandos pavadinimą.

Vietaženklis

Įrašykite tekstą, kurį norite matyti vietaženklio lauke.

Paslėptas tekstas

Įrašykite tekstą, kurį norite paslėpti, jeigu sąlyga tenkina.

Rašmenys

Įrašykite rašmenis, kuriuos norite sujungti. Galite sujungti daugiausia 6 rašmenis. Ši parinktis yra galima tik tai Rašmenų apjungimas lauko tipui.

Vertė

Nurodykite pažymėto lauko vertę.

Makrokomanda

Atveria Makrokomandų parinkiklį, kur galite pasirinkti makrokomandą, kuri vykdys pasirinktą lauką dokumente. Šis mygtukas yra galimas tik tai „Makrokomandos vykdymas“ funkcijos lauke.

Sekantys valdikliai yra rodomi Įvedimo sąrašas laukuose:

Elementas

Įveskite naują elementą.

Pridėti

PridedaElementą į sąrašą.

Sąrašo elementai

Išrikiuoja elementus. Viršutinis elementas yra rodomas dokumente.

Šalinti

Pašalina pasirinktą elementą iš sąrašo.

Aukštyn

Pakelia pasirinktą elementą aukštyn.

Žemyn

Nuleidžia pasirinktą elementą žemyn.

Pavadinimas

Įveskite unikalų pavadinimą Įvedimo sąrašui.

Pasirinkti elementą

Šis dialogo langas yra rodomas, kai paspaudžiate Įvedimo sąrašas lauką dokumente.

Pasirinkite elementą, kurį norite rodyti dokumente, o tada paspauskite OK.

Taisa

Rodo Taisyti laukus: Funkcijos dialogo langą, kur galite pataisyti Įvedimo sąrašas.

Toliau

Užveria dabartinį Įvedimo sąrašas ir parodo sekantį, jeigu galima. Matote mygtuką, kai atveriate Pasirinkti elementą dialogo langą+Lyg2+F9.

Paremkite mus!