Kryžminės nuorodos

Čia jūs įterpiate nuorodas ar nurodytus laukus į dabartinį dokumentą. Nuorodos yra nurodyti laukai tame pačiame dokumente arba pagrindinio dokumento sub dokumentuose.

Kryžminės nuorodos įvedimo kaip lauko pranašumas yra tas, kad jums nereikia pritaikyti nuorodos rankiniu būdu kiekvieną kartą, kai keičiate dokumentą. Tiesiog atnaujinate laukus paspausdami F9 ir nuorodos dokumente būna atnaujinamos taip pat.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Laukas → Daugiau laukų → Kryžminės nuorodos skirtukas

Pasirinkite Įterpimas → Kryžminės nuorodos


Įterpiamos kryžminės nuorodos

Tipas

Išrikiuoja galimus laukų tipus. Norėdami pridėti lauką į savo dokumentą, pasirinkite lauko tipą, spustelėkite lauką pasirinkimo sąraše ir tada paspauskite Įterpti. Toliau pateikti laukai yra galimi:

Tipas

Paaiškinimas

Nuorodos priskyrimas

Tikslo priskyrimas nurodytam laukui. Skiltyje Pavadinimas, įveskite pavadinimą nuorodai. Kai įterpiate nuorodą, pavadinimas atsiras kaip identifikacija sąrašo lauke Atranka.

HTML dokumente, nuorodos laukai įvesti šiuo būdu bus nepaisomi. Paskirčiai HTML dokumentuose, turite įterpti žymelę.

Nuorodos įterpimas

Įterpiama nuoroda į kitą padėtį dokumente. Atitinkama teksto padėtis turi būti nustatyta su „Nuorodos priskyrimas“. Kitaip įterpiant nuorodą pasirenkant lauko pavadinimą Atranka nėra galima.

Pagrindiniuose dokumentuose, galite įterpti nuorodas iš vieno sub dokumento į kitą. Atkreipkite dėmesį, kad nuorodos pavadinimas neatsiras atrankos lauke ir turi būti įvestas ranka.

HTML dokumente, nuorodos laukai įvesti šiuo būdu bus nepaisomi. Nurodytams laukams HTML dokumentuose, turite įterpti hipersaitą.

Antraštės

Atrankos langelis parodo visų antraščių sąrašą eiliškumo tvarka pagal jų parodymą dokumente.

Numeruotos pastraipos

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Heading Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Žymelės

Po žymelės įterpimo dokumente naudojant Įterpimas → Žymelė, žymelių įvestis, skirtuke Nuorodos tampa naudojamos. Žymelės yra naudojamos pažymėti teksto keliui dokumente. Teksto dokumente, galite naudoti žymeles norėdami pereiti iš vieno kelio į kitą.

HTML dokumente, šios žymelės tampa prieraišais <A name>, kurie nurodo hipersaitų tikslą.

Išnašos

Jeigu jūsų dokumentai turi išnašas, galite pažymėti išnašų įvestį. Nuoroda į išnašą sugrąžina išnašos numerį.

(Įterpti objektai su pavadinimais)

Galite nustatyti nuorodas objektams, kurie turi pritaikytus pavadinimus. Pavyzdžiui, norėdami įterpti nuotrauką, paspauskite dešiniu pelės klavišu nuotrauką ir pasirinkite Pavadinimas. Dabar objektas atsiranda kaip sunumeruota „Iliustracija“ sąraše.


tip

Nuorodos yra laukai. Norėdami pašalinti nuorodą, ištrinkite lauką. Jeigu nustatote ilgesnį tekstą kaip nuorodą ir nenorite per naujo įvesti po nuorodos pašalinimo, pasiirnkite tekstą ir nukopijuokite jį į iškarpinę. Tada galite per naujo įterpti kaip „neformatuotą tekstą“ toje pačioje padėtyje, naudodami komandą Taisa → Įdėti kitaip. Tekstas išlieka nesugadintas, kai tuo tarpu nuoroda yra pašalinama.


Atranka

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Refer using" list, and then click Insert.

tip

Norėdami greitai įterpti lauką iš sąrašo, laikykite nuspaudę ir du kartus sputelėkite lauką.


Refer using

Pasirinkite formatą, kurį norite naudoti pasirinktam nuorodos laukui. Tolimesni formatai yra galimi:

Formatas

Paaiškinimas

Page number (unstyled)

Įterpia puslapio numerį, kuris turi nuorodos tikslą.

Skyrius

Inserts the heading number or list number of the reference target.

Referenced text

Inserts the complete reference target text. For footnotes the footnote number is inserted. For captions the complete caption (category, number and text) is inserted.

“Above”/“Below”

Įterpia „aukščiau“ arba „žemiau“, priklausomai nuo nuorodos tikslo vietos santykio su nuorodos lauko padėtimi.

Page number (styled)

Įterpia puslapio numerį, kuris turi nuorodos tikslą ir naudoja formatą nurodytą puslapio stiliuje.

Skaičius

Įterpia antraštės arba numeruotos pastraipos numerį, įskaitant aukštesnius lygiu, priklausomai nuo konteksto. Norėdami daugiau informacijos, peržiūrėkite pastabą žemiau šioje lantelė.

Skaičius (be konteksto)

Įterpia antraštės arba numeruotos pastraipos numerį.

Skaičius (visas kontekstas)

Įterpia antraštės arba numeruotos pastraipos numerį, įskaitant ir visus aukštesnius lygius.

Kategorija ir numeris

Inserts the caption category and caption number (or number range variable name and value). Any text between the category and number (or variable name and value) is also inserted.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Pavadinimo tekstas

Inserts all text that follows the caption category and caption number until end of paragraph.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Number

Inserts the caption number (or number range value).

This option is available for all number range variables, including caption numbers.


note

For “Chapter”, “Number”, “Number (no context)”, and “Number(full context)” formats, the number of sublevels shown for the selected format depends on the Show sublevels setting for the relevant outline levels in Tools - Heading Numbering.


Pavadinimas

Įveskite pavadinimą naudotojo aprašytam laukui, kurį norite sukurti. Nustatyti tikslą, spauskite „nuorodos priskyrimas“ Rašyti sąraše, įrašykite pavadinimą šiame langelyje ir tada spauskite Įterpti. Kad nurodytumėte naują tikslą, paspauskite tikslo pavadinimą Žymėjimas sąraše.

Pagrindiniame dokumente, tikslai, kurie yra skirtinguose sub dokumentuose, nėra parodyti Atranka sąraše. Jeigu norite įterpti nuorodą į tikslą, turite įvesti aplanką ir pavadinimą į Pavadinimas langelį.

Reikšmė

Įveskite turinį, kurį norite pridėti į vartotojo aprašytą lauką.

Jeigu pasirenkate tekstą dokumente ir tada įterpiate nuorodą, pasirinktas tekstas tampa turiniu laukui, kurį įterpėte.

Paremkite mus!