Dokumentas

Laukai yra naudojami informacijos įterpimai apie dabartinį dokumentą, pavyzdžiui, failo pavadinimas, šablonas, statistikos, vartotojo duomenys, data ir laikas.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → Laukas → Daugiau laukų → Dokumentas skirtukas


Note Icon

HTML datos ir laiko eksportavimui ir importavimui, specialieji LibreOffice formatai yra naudojami.


tipas

Rikiuoja galimų laukų tipus. Norėdami pridėti lauką į dokumentą, pasirinkite lauko tipas, o tada pasirinkite lauką Pasirinkti iš sąrašo ir paspauskite Įterpti.Toliau pateikti laukai yra galimi:

Tipas

Paaiškinimas

Autorius

Įterpia dabartinio naudotojo vardą.

Skyrius

Įterpia skyriaus numerį ir/arba skyriaus pavadinimą.

Data

Įterpia dabartinę datą. Galite įterpti datą kaip fiksuotą lauką – Data (fiksuota) – ji nekinta, arba kaip dinaminis laukas – Data – yra atunajinama automatiškai. Norėdami atnaujinti rankiniu būdu Data lauką, paspauskite F9.

Failo pavadinimas

Įterpia failo pavadinimą ir/arba aplanko adresą dabartiniame dokumente, kaip ir failo pavadinimą be plėtinio.

Puslapis

Įterpia puslapio numerį dabartinio, ankstesnio ar sekančio puslapio.

Siuntėjas

Įterpia laukus, kurie apima naudotojo duomenis. Galite pakeisti rodomus naudotojo duomenis, pasirinkdami LibreOffice – Naudotojo Duomenys.

Statistika

Įterpia dokumento statistiką, tokią kaip puslapių ir žodžių statistika. Norėdami peržiūrėti dokumento statistiką, pasirinkita Failas → Savybės, ir paspauskiteStatistika skirtuką.

Šablonai

Įterpia failo pavadinimą, aplanką arba failo pavadinimą be failo plėtinio dabartiniam šablonui. Galite įterpti pavadinimus „Kategorijos“ ir „Stiliaus“ formatams, naudojamams dabartiniame šablone.

Laikas

Įterpia dabartinę datą. Galite įterpti datą kaip fiksuotą lauką – Laikas (fiksuota) – kuris nekinta, arba kaip dinamį lauką – Laikas – yra atnaujinama automatiškai. Norėdami atnaujinti rankiniu būdu Laikas lauką, paspauskite F9.


Note Icon

Tolimesni laukai gali būti įterpti, jeigu atitinkamas lauko tipas yra pasirinktas Tipassąraše.


Parinkti

Surikiuoja glaimus laukus, parinktam laukų tipui iš Tipas sąrašo. Norėdami įterpti lauką, pasirinkite lauką ir paspauskite Įterpimas.

Tip Icon

Norėdami greitai įterpti lauką iš sąrašo, laikykite nuspaudę ir du kartus sputelėkite lauką.


Laukai

Funkcija

Ankstesnis puslapis

Į dokumentą įterpia ankstesnio puslapio numerį.

Sekantis puslapis

Į dokumentą įterpia sekančio puslapio numerį.

Puslapio numeris

Įterpia dabartinio puslapio numerį.


Skiltyje Formatas pasirinkite numeravimo formatą, kurį norite naudoti.

Jeigu norite, galite įvesti Poslinkis rodomam puslapio numeriui. Su Poslinkis verte lygia 1, lauke bus rodomas skaičius 1 arba didesnis už dabartinio puslapio numerį, bet tik jeigu puslapis su numeriu egzistuoja. Paskutiniame dokumento puslapyje, šis laukas bus tuščias.

Poslinkis

Įveskite poslinkio vertę, kurią norite priskirti puslapio numerio laukui, pavyzdžiui „+1“.

Tip Icon

Jeigu norite pakeisti tikrą puslapio numerį, o ne rodomą, tuomet nenaudokite Poslinkis vertės. Tam, kad pakeistumėte puslapio numerius, skaitykite Puslapio numeriai gidą.


Formatas

Pasirinkite formatą, kurį norite pritaikyti pasirinktam laukui arba pasirinkite „Papildomi formatai“ tam, kad nustatytumėte pasirinktą formatą.

Kai pasirenkate „Papildomi formatai“, Skaičiaus formatas dialogo langas atsidaro, kur galite nustatyti pasirinktą formatą.

Jei pasirenkate „Skyriaus numeris be skirtuko“ skyriaus laukui, specialūs skirtukai skyriaus numeriui Priemonės → Skyriaus numeravimas nėra rodomi.

Jeigu pasirinksite „skyriaus numeris“ kaip formatas nuorodos laukams, tuomet tik tai skyriaus antraštės skaičius, turintis nurodytą objektą, yra rodomas lauke. Jeigu pastraipos stilius skyriaus antraštei nėra sunumeruotas, laukas yra paliekamas tuščias.

Tolimesni skaičių rėžio formatai yra pastraipoms, suformatuotoms su numeruotais arba ženklintais sąrašais:

Kategorija ir numeris

Formatas apima viską tarp pastraipos pradžios ir po skaičių rėžio lauko

Pavadinimo tekstas

Formatas apima tolimesnį skaičių rėžių lauką iki pastraipos pabaigos

Numeris

Formatas apima tik tai nuorodos numerį


Fiksuotas turinys

Įterpia lauką kaip trukdžių turinį, kurio laukas negali būti atnaujintas.

Lygis

Pasirinkite skyriaus antraštės lygį, kurį norite įterpti į pasirinktą lauką.

Poslinkis dienomis/minutėmis

Įveskite poslinkį, kurį norite priskirti datos ar laiko laukui.

Vertė

Įveskite turinį, kurį norite pridėti į naudotojo aprašytą lauką.

Paremkite mus!