Dokumentas

Laukai yra naudojami informacijos įterpimai apie dabartinį dokumentą, pavyzdžiui, failo pavadinimas, šablonas, statistikos, vartotojo duomenys, data ir laikas.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → Laukas → Daugiau laukų → Dokumentas skirtukas


Norėdami įterpi lauką dokumente, pirmiausia pažymėkite lauko Tipą, tada spauskite Pažymėti sąrašą, kad pasirinktumėte koks informacijos elementas turėtų būti įterptas, tada spauskite Įterpti.

tipas

Parodo galimus lauko tipus.

Parinkti

Parodo kokia informacija gali būti įterpta pasirinktam lauko tipui.

Galimas laukas Tipai ir Pažymėti sąrašus

Tipas

Pažymėti sąrašą

Autorius

Dabartinio vartotojo vardas ar inicialai (kaip įvesta čia → „LibreOffice“ → Vartotojo duomenys).

Data

Įterpia dabartinę datą. Galite įterpti datą kaip fiksuotą lauką – Data (fiksuota) – tada ji nekintama, arba kaip dinaminį lauką – Date – tada ji atnaujinama automatiškai. Norėdami atnaujinti rankiniu būdu Data lauką, paspauskite F9.

Failo pavadinimas

Įterpia failo pavadinimą ir/arba aplanko adresą dabartiniame dokumente, kaip ir failo pavadinimą be plėtinio.

Heading

Shows the heading number and/or the heading contents of a heading prior to the inserted field.

Puslapis

Įterpia puslapio numerį dabartinio, ankstesnio ar sekančio puslapio.

Pastraipos parašas

Įterpia metaduomenų lauką su pastraipos skaitmeniniu parašu. Norėdami pasirašyti pastraipą, turite turėti skaitmeninį sertifikatą.

Siuntėjas

Įterpia laukus, kuriuose yra vartotojo duomenys. Pasirinkę galite pakeisti rodomus vartotojo duomenis → „LibreOffice“ → Vartotojo duomenys.

Statistika

Kaip lauką įterpia dokumento statistiką, tokią kaip puslapių ir žodžių statistika. Norėdami peržiūrėti dokumento statistiką, pasirinkite Failas → Savybės ir paspauskite kortelę Statistika.

Å ablonai

Įterpia failo pavadinimą, failo pavadinimas be failo plėtinio, failo adreso arba be adreso ir failo pavadinimo dabartiniame šablone. Taip pat galite įterpti Šablono pavadinimas ir Kategorija esamo šablono.

Laikas

Įterpia dabartinę datą. Galite įterpti datą kaip fiksuotą lauką – Laikas (fiksuotas) – tada ji nekintama, arba kaip dinaminį lauką – Laikas – tada ji atnaujinama automatiškai. Norėdami atnaujinti rankiniu būdu Laikas lauką, paspauskite F9.


tip

Norėdami greitai įterpti lauką iš sąrašo Parinkti, dukart spustelėkite lauką.


Formatas

Jeigu laukas rodo datą, laiką arba skaičių, tada Formatas yra naudojamas papildyti datos išvaizdą, laiką arba skaičių. Bendriniai formatai yra rodomi lange Formatai arba spauskite „Papildomi formatai“, kad apibrėžtumėte pritaikytą formatą.

Kai pasirenkate „Papildomi formatai“, Skaičiaus formatas dialogo langas atsiveria, kuriame galite nustatyti pasirinktą vartotojo formatą.

For type Heading, choose the format Heading number to display the heading number with the separator specified in Tools - Heading Numbering.

Choose Heading number without separator to display the heading number alone without the separator.

If the selected heading is not numbered, then the field is left blank.

note

For the HTML export and import of date and time fields, special LibreOffice formats are used.


Fiksuotas turinys

Įterpia lauką kaip trukdžių turinį, kurio laukas negali būti atnaujintas.

Up to level

Use this option with type Heading to specify which heading to display. The displayed heading is the first one before the field, whose outline level is equal to or less than the specified value.

Poslinkis

Įveskite poslinkio vertę, kurią norite priskirti puslapio numerio laukui, pavyzdžiui „+1“.

Su Poslinkio verte lygia 1, laukas rodys skaičių, kuris yra 1 didesnis negu dabartinis puslapio numeris, bet tik jeigu puslapis su tokiu numeriu yra. Paskutiniame dokumento puslapyje, šis laukas bus tusčias.

tip

Jeigu norite pakeisti tikrą puslapio numerį, o ne rodomą, tuomet nenaudokite Poslinkis vertės. Tam, kad pakeistumėte puslapio numerius, skaitykite Puslapio numeriai gidą.


Poslinkis dienomis/minutėmis

Įveskite poslinkį, kurį norite priskirti datos ar laiko laukui.

Paremkite mus!