Spausdintuvas

Nustatykite spausdinimo parinktis vokui.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Vokas → Spausdintuvas skirtukas


Norėdami sužinoti kaip paruošti spausdintuvą vokams, ieškokite informacijos spausdintuvo dokumentacijoj, kuri atvyko kartu su spausdintuvu. Priklausomai nuo spausdintuvo modelio, vokai gali būti kairėje, dešinėje ar viduryje.

Horizontaliai kairėje

Vokas horizontaliai kairiajame krašte.

Horizontaliai centre

Vokas horizontaliai centre

Horizontaliai dešinėje

Vokas horizontaliai dešiniąjame krašte.

Vertikaliai kairėje

Vokas vertikaliai kairiajame krašte.

Vertikaliai centre

Vokas vertikaliai centre

Vertikaliai dešinėje

Vokas vertikaliai dešiniąjame krašte.

Spausdinti nuo viršaus

Vokas viršuje.

Spausdinti nuo apačios

Vokas apačioje.

Pastumti dešinėn

Įrašykite kiekį, kad pakeistumėte spausdinimo sritį į dešinę.

Pastumti žemyn

Įrašykite kiekį, kad pakeistumėte spausdinimo sritį į apačią.

Dabartinis spausdintuvas

Rodomas dabartinio spausdintuvo pavadinimas.

Sąranka

Atveria spausdinimo nuostatas dialogą, kur galite apibrėžti papildomo spausdintuvo nustatymus, tokius kaip popieriaus formatas ir kryptis.

Paremkite mus!