Vokas

Įveskite išsiuntimo ir grąžinimo adresus vokui. Taip pat galite įterpti adreso laukus iš duomenų bazės, pavyzdžiui iš adresatų duomenų bazės.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Vokas → Vokas Skirtukas


Adresatas

Įveskite siuntimo adresą. Galite spustelėti šį langelį ir pasirinkti duomenų bazę, lentelę ir lauką, o tada paspauskite rodyklės mygtuką, kad įterptumėte lauką adrese. Jeigu norite, galite pritaikyti formatavimą adreso tekstui, kaip pavyzdžiui pusjuodis ir pabraukimas.

Siuntėjas

Ant voko įtraukia grąžinimo adresą. Pasirinkite Siuntėjas pažymėkite langelį ir tada įveskite grąžinimo adresą. LibreOffice automatiškai įterpia jūsų naudotojo duomenis į Siuntėjas langelį, bet galite taip pat įvesti tokius duomenis, kokių norite.

Duomenų bazė

Pasirinkite duomenų bazę, kuri apima adresų duomenis, kuriuos norite įterpti.

Lentelė

Pasirinkite duomenų bazės lentelę, kuri apima adresų duomenis, kuriuos norite įterpti.

Duomenų bazės laukas

Pasirinkite duomenų bazės lauką, kuris apima adresų duomenis, kuriuos norite įterpti ir tada paspauskite kairįjį rodyklės mygtuką. Duomenys yra pridedami į adreso langelį.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Paremkite mus!