Įterpti žymelę

Įterpia žymelę į žymeklio vietą. Tada galite naudoti žvalgiklį, kad greitai peršoktumėte į pažymėtą vietą. HTML dokumente, žymelės yra konvertuojamos į prieraišus į kuriuos galite peršokti iš hipersaito.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Žymelė

AtverkiteĮterpimas paspauskite mygtukų juostą

Piktograma

Žymelė


Peršokti į nurodytą žymelę, spauskite F5 kad atvertumėte Žvalgiklį, paspauskite pliuso ženklą (+) šalia Žymelės įrašo ir tada du kartus paspauskite žymelę.

Pavadinimas

Type the name of the bookmark that you want to create. Then, click Insert.

Jūs negalite naudoti šių rašmenų žymelės vardui sukurti: / \ @ : * ? " ; , . #

Žymelės

Išvardina visas žymeles dabartiniame dokumente.

Pervadinti

Kad pervadintumėte žymelę, pažymėkite žymelę ir paspauskite Pervadinti, o tada įrašykite įveskite naują pavadinimą dialogo lange.

Šalinti

Norėdami pašalinti žymelę, pažymėkite žymelę ir paspauskite Šalinti mygtuką.

note

Jeigu žymelės yra apsaugotos, tuomet jos negali būti pašalintos arba pervadintos.


Eiti

Perkelti žymeklį dokumente į žymelę, pasirinkite žymelę ir tada spauskite Eiti.

Užverti

Užveriamas dialogo langas.

Paremkite mus!