Įtraukos

Sekcijos įtraukos kairėje ir dešinėje paraštėje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpti → Sekcija → Įtraukos skirtuką arba pasirinkite Formatas → Sekcijos → Parinktys mygtuką → įtraukosskirtuką


Prieš sekciją

Nurodo įtraukas prieš sekciją ir kairėje paraštėje.

Po sekcijos

Nurodo įtraukas po sekcijos, dešinėje paraštėje.

Paremkite mus!