Sekcija

Nustato sekcijos nuostatas.

Jei norite tai atlikti…

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections


Nauja sekcija

Įrašykite pavadinimą naujai sekcijai. Pagal numatytuosius nustatymus, LibreOffice automatiškai priskiria pavadinimą „Sekcija X“ naujoms sekcijoms, kai X yra nuoseklaus numeravimo skaičius.

Saitas

Saitas

Įterpia turinį iš kito dokumento arba sekcijos į dabartinę sekciją.

Dinaminė (DDE)

Sukuria DDEsaitą. Pažymėkite šį žymimąjį langelį ir paspausti įvesti DDE komandą, kurią norite naudoti. DDE parinktis yra galima tik jeigu Saitas žymimasis langelis yra pažymėtas.

Pagrindinė sintaksė DDE komandai yra: „<Server><Topic><Item>“, kai serveris yra DDE pavadinimas programai, kuri talpina duomenis. Tema nurodo elemento vietą (dažniausiai failo pavadinimą) ir elementas reprezentuoja objektą.

Pavyzdžiui, norėdami įterpti sekcijos pavadinimą „Section1“ iš LibreOffice teksto dokumento abc.odt kaip DDE saitą, naudokite komandą: „soffice x:\abc.odt Section1“. Norėdami įterpti turinį pirmojo langelio iš Microsoft Excel skaičiuoklės dokumento failo pavadinto „abc.xls“, naudokite komandą: „excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1“. Jūs galite kopijuoti elementus, kuriuos norite įterpti kaip DDE saitą ir tada pasirinkti Taisa → Įdėti kitaip. Tada galite matyti DDE komandą saitui, pažymėdami turinį ir pasirinkdami Taisa → Laukai.

Failo pavadinimas

Įveskite failo adresą ir failo pavadinimą failui, kurį norite įterpti arba spustelėkite Naršyti mygtuką, kad surastumėte failą.

Parinkti ; naršyti

Suraskite failą, kurį norite įterpti kaip saitą ir tada paspauskiteĮterpti.

Sekcija

Pasirinkite sekciją faile, kurį norite įterpti kaip saitą.

Kai atveriate dokumentą, kuris apima susietas sritis, jūs esate skatinamas atnaujinti saitus.

Apsaugo nuo pakeitimo

Apsaugoti

Apsaugo pasirinktą sekciją nuo koregavimo.

Su slaptažodžiu

Apsaugo pasirinktą sekciją su slaptažodžiu. Slaptažodis privalo turėti mažiausiai 5 rašmenis.

Slaptažodis

Atveria dialogo langą, kuriame galite pakeisti dabartinį slaptažodį.

Slėpti

Slėpti

Paslepia ir apsaugo pažymėtą sekciją nuo spausdinimo. Paslėptų sekcijų komponentai atsiranda pilka spalva žvalgiklyje. Kai užvedate pelės žymeklį ant paslėpto komponento žvalgiklyje, Pagalbos patarimas „paslėptas“ yra parodomas.

Note Icon

Jūs negalite paslėpti sekcijos, jeigu tai yra vienintelis turinys puslapyje ar antraštėje, poraštėje, kadre ar lentelės langelyje.


Su sąlyga

Įveskite sąlygą, kuri privalo galioti, kad paslėptumėte sekciją. Sąlyga yra loginė išraiška, kaip „SALUTATION EQ Mr.“. Pavyzdžiui, jeigu naudojate kompanavmo įrašas iš raidės savybės, kad apibrėžtumėte duomenų lauką pavadintą „Sveikinimas“, kuris apima „Ponas“, „Ponia“ ar „Ponas arba Ponia“, galite nurodyti, kad ši sekcija bus spausdinama, jeigu sveikinimas yra „Ponas“.

Kitas pavyzdys būtų sukurti lauko kintamąjį „x“ ir nustatyti jo reikšmę 1. Tada nurodyti sąlygą paremtą šiuo kintamuoju paslėpti sekciją, kaip kad: „x lygu 1“. Jeigu norite parodyti sekciją, pakeiskite kintamojo vertę „x“ į „0“.

Savybės

Matote šią dialogo lango sritį, kai esamas dokumentas yra XForms dokumentas.

Galima taisyti skaitymui skirtame dokumente

Pasirinkite leisti taisymą sekcijos turiniui, net jeigu dokumentas yra atidarytas tik skaitymui skirtoje veiksenoje.

Paremkite mus!