Įterpti lūžį rankiniu būdu

Rankiniu būdu įterpia eilutės lūžį, stulpelio lūžį arba puslapio lūžį esamoje žymeklio pozicijoje.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpimas → Puslapio lūžis


Tipas

Pasirinkite lūžio tipą, kurį norite įterpti.

Eilutės lūžis

Pabaigia esamą eilutę ir perkelia tekstą į dešiniąją žymeklio pusę, nekuriant naujos pastraipos.

Tip Icon

Galite įterpti eilutės lūžį paspausdami Shift+Enter.


Stulpelio lūžis

Rankiniu būdu įterpia stulpelio lūžį (keletos stulpelių makete) ir perkelia tekstą į dešinę žymeklio pusę, į pradžią sekančio stulpelio. Rankinio būdo stuleplio lūžis yra parodomas nespausdinamu kraštu viršuje naujo stulpelio.

Puslapio lūžis

Rankiniu būdu įterpia puslapio lūžį ir perkelia tekstą į žymeklio dešinę pusę, į sekančio puslapio pradžią. Įterptas puslapio lūžis yra parodomas nespausdinamu kraštu viršuje sekančio puslapio.

Tip Icon

Galite įterpti puslapio lūžį spausdami +Enter. Vis dėlto jei norite priskirti šiam puslapiui kitokį puslapio stilių, jūs turite naudoti meniu komandą ir įterpti puslapio lūžį rankiniu būdu.


Stilius

Pasirinkite puslapio stilių puslapiui, kuris atitinka rankinio būdo puslapio lūžį.

Keisti puslapio numerį

Priskirkite puslapio numerį, kad galėtumėte apibrėžti puslapį, kuris atitinka rankiniu būdu padarytą puspalio lūžį. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jeigu priskyrėte kitokį puslapio stilių puslapiui, kuris atitinka rankiniu būdu padarytą puslapio lūžį.

Puslapio numeris

Įveskite naują puslapio numerį puslapiui, kuris atitinka puslapio lūžį rankiniu būdu.

Note Icon

Norėdami parody lūžius rankiniu būdu, pasirinkite Rodymas → Nespausdinami rašmenys.


Puslapio lūžių įterpimas ir šalinimas

Paremkite mus!