Įterpti lūžį rankiniu būdu

Rankiniu būdu įterpia eilutės lūžį, stulpelio lūžį arba puslapio lūžį esamoje žymeklio pozicijoje.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpti → daugiau lūžių → rankinis lūžis


Tipas

Pasirinkite lūžio tipą, kurį norite įterpti.

Eilutės lūžis

Pabaigia esamą eilutę ir perkelia tekstą į dešiniąją žymeklio pusę, nekuriant naujos pastraipos.

tip

Galite įterpti eilutės lūžį paspausdami Lyg2+Įvesti.


Stulpelio lūžis

Rankiniu būdu įterpia stulpelio lūžį (keletos stulpelių makete) ir perkelia tekstą į dešinę žymeklio pusę, į pradžią sekančio stulpelio. Rankinio būdo stuleplio lūžis yra parodomas nespausdinamu kraštu viršuje naujo stulpelio.

tip

Galite įterpti stulpelio lūžį paspausdami Vald+Lyg2+Įvesti


Puslapio lūžis

Rankiniu būdu įterpia puslapio lūžį ir perkelia tekstą į žymeklio dešinę pusę, į sekančio puslapio pradžią. Įterptas puslapio lūžis yra parodomas nespausdinamu kraštu viršuje sekančio puslapio.

tip

Galite įterpti puslapio lūžį paspausdami +Įvesti. Tačiau jei norite priskirti šiam puslapiui kitokį puslapio stilių, turite naudoti meniu komandą, kad įterptumėte rankinį puslapio lūžį.


Puslapio stilius

Pasirinkite puslapio stilių puslapiui, kuris atitinka rankinio būdo puslapio lūžį.

Keisti puslapio numerį

Priskirkite puslapio numerį, kad galėtumėte apibrėžti puslapį, kuris atitinka rankiniu būdu padarytą puspalio lūžį. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jeigu priskyrėte kitokį puslapio stilių puslapiui, kuris atitinka rankiniu būdu padarytą puslapio lūžį.

Puslapio numeris

Įveskite naują puslapio numerį puslapiui, kuris atitinka puslapio lūžį rankiniu būdu.

note

Norėdami rodyti lūžius rankiniu būdu, pasirinkite Peržiūra → Nespausdinami rašmenys.


Puslapio lūžių įterpimas ir šalinimas

Paremkite mus!