Insert Manual Break

Rankiniu būdu įterpia eilutės lūžį, stulpelio lūžį arba puslapio lūžį esamoje žymeklio pozicijoje.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteĮterpti → daugiau lūžių → rankinis lūžis


Tipas

Pasirinkite lūžio tipą, kurį norite įterpti.

Eilutės lūžis

Pabaigia esamą eilutę ir perkelia tekstą į dešiniąją žymeklio pusę, nekuriant naujos pastraipos.

The restart location specifies where the next line will start after a line break.

Possible values are below.

Original text layout:

Original text layout

Value

Formatting Mark

Meaning

[None]

Line break none

Continue right after the current line.

Example of line break None (default)

Next Full Line

Line break full

Continue at the next full line, that is below all of the anchored objects intersecting with the current line.

Example of line break Next full line

Left

Line break left

Continue at the next line which is unblocked on the left hand side.

Example of Line break left

Right

Line break right

Continue at the next line which is unblocked on the right hand side.

Example of Line break right


The default value for the line break is none.

tip

You can also insert a default line break by pressing Shift+Enter.


Stulpelio lūžis

Rankiniu būdu įterpia stulpelio lūžį (keletos stulpelių makete) ir perkelia tekstą į dešinę žymeklio pusę, į pradžią sekančio stulpelio. Rankinio būdo stuleplio lūžis yra parodomas nespausdinamu kraštu viršuje naujo stulpelio.

tip

Įterpti stulpelį galite paspausdami+Lyg2+Įvesti


Puslapio lūžis

Rankiniu būdu įterpia puslapio lūžį ir perkelia tekstą į žymeklio dešinę pusę, į sekančio puslapio pradžią. Įterptas puslapio lūžis yra parodomas nespausdinamu kraštu viršuje sekančio puslapio.

tip

Galite įterpti puslapio lūžį paspausdami +Įvesti. Tačiau jei norite priskirti šiam puslapiui kitokį puslapio stilių, turite naudoti meniu komandą, kad įterptumėte rankinį puslapio lūžį.


Puslapio stilius

Pasirinkite puslapio stilių puslapiui, kuris atitinka rankinio būdo puslapio lūžį.

tip

To switch between landscape and portrait orientation, choose the Default Page Style to apply portrait orientation or the Landscape style to apply landscape orientation.


Keisti puslapio numerį

Priskirkite puslapio numerį, kad galėtumėte apibrėžti puslapį, kuris atitinka rankiniu būdu padarytą puspalio lūžį. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jeigu priskyrėte kitokį puslapio stilių puslapiui, kuris atitinka rankiniu būdu padarytą puslapio lūžį.

Puslapio numeris

Įveskite naują puslapio numerį puslapiui, kuris atitinka puslapio lūžį rankiniu būdu.

note

Norėdami rodyti lūžius rankiniu būdu, pasirinkite Peržiūra → Nespausdinami rašmenys.


Paremkite mus!