Formatavimo ženklai

Tekste rodomi paslėpti formatavimo ženklai, pavyzdžiui, pastraipų simboliai, eilučių lūžiai, tabuliavimo žymės ir tarpai.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Pasirinkite Rodymas → Žymių formatavimas

From the tabbed interface:

Choose Home - Toggle Formatting Marks.

Choose View - Formatting Marks.

From toolbars:

Formatting Marks Icon

Formatavimo ženklai

From the keyboard:

+ F10


Jei pašalinsite pastraipos simbolį, prijungtai pastraipai bus pritaikytas tos pastraipos, kurioje buvo žymeklis, formatas.

Nurodyti, kurie formatavimo ženklai yra rodomi, pasirinkite LibreOffice Tekstų rengyklė → Formatavimas ir tada pasirinkite parinktis, kurių norite Rodyti formatavimą srityje.

Paremkite mus!