Laukų pavadinimai

Nustatoma, ar laukų vietoje rodyti laukų pavadinimus, ar reikšmes. Kai parinktis aktyvinta, rodomi laukų pavadinimai, kai išjungta – reikšmės. Kai kurių reikšmių parodyti negalima.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Rodymas → Laukų vardai

+F9


Jei norite, kad laukų pavadinimai, o ne reikšmės, būtų rodomi pagal numatytąsias nuostatas, atverkite langą → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Rodymas ir parinkčių grupėje Rodyti pažymėkite langelį Laukų kodai.

Jei dokumentas spausdinamas, kai aktyvinta parinktis Rodymas → Laukų pavadinimai, programa pasiūlys įtraukti laukų pavadinimus į spaudinį.

Paremkite mus!