Teksto ribos

Parodo arba paslepia puslapio spausdinamos srities ribas. Ribų linijos nėra spausdinamos.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose View - Text Boundaries.

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.


Paremkite mus!