Taisyti išnašą arba galinę išnašą

Taiso pasirinktos išnašos arba galinės išnašos prieraišą. Paspauskite ant išnašos arba galinės išnašos ir tada pasirinkite šią komandą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Taisa → Išnašos


Norėdami pataisyti išnašos arba galinės išnašos tekstą, sputelėkite išnašos srityje puslapio apačioje arba dokumento pabaigoje.

note

Norėdami greitai peršokti į išnašos arba galinės išnašos tekstą, paspauskite prieraišą užrašui dokumente. Galite kaip pakeisti žymeklio poziciją pradžioje arba už žymės ir tada paspausti+Lyg2+Tolesnio puslapio klavišas. Norėdami peršokti atgal į užrašo prieraišą, paspauskite Ankstesnio puslapio klavišas.


Numeravimas

Pasirinkite numeravimo tipą išnašai arba galinei išnašai.

Automatiškai

Automatiškai priskiria einančius iš eilės numerius į išnašas ir galines išnašas, kurias jūs įterpiate. Kad pakeistumėte nuostatos automatiniam numeravimui, pasirinkite Priemonės → Išnašos ir galinės išnašos.

Rašmuo

Pasirinkite šia parinktį, kad apibrėžtumėte rašmenį arba simbolį esamai poraštei. Tai gali būti raidė, skaičius arba specialusis rašmuo.

Pasirinkti

Įterpia specialųjį rašmenį kaip išnašos arba galinės išnašos prieraišą.

tip

Norėdami pakeisti išnašos arba galinės išnašos prieraišo formatą arba tekstą, spustelėkite ir pasirinkite Formatas → Rašmuo. Galite paspausti kad atidarytumėte Stiliai langą ir suredaguotumėte išnašos arba galinės išnašos patraipos stilių.


Tipas

Pasirinkite pastabos tipą įterpimui, kuris yra išnaša arba galinė išnaša. Išnaša yra patalpinama esamo puslapio apačioje, kai galinė išnaša būna patalpina dokumento pabaigoje.

Išnaša

Konvertuoja galinę išnašą į išnašą.

Galinė išnaša

Konvertuoja išnašą į galinę išnašą.

Rodyklė kairėn

Perkelią į ankstesnės išnašos arba galinės išnašos prieraišą dokumente.

Ankstesnės poraštės piktograma

Ankstesnė išnaša

Rodyklė dešinėn

Perkelią į sekančios išnašos arba galinės išnašos prieraišą dokumente.

Sekančios poraštės piktograma

Kita išnaša

Įterpti išnašą/galinę išnašą dialogo langas.

Paremkite mus!