Taisyti laukus

Atveria dialogo langą, kur galite taisyti lauko savybes. Paspauskite lauko pradžioje ir pasirinkite šią komandą. Dialogo lange galite naudoti rodyklės mygtukus perkelti į ankstesnį ar kitą lauką.

Taip pat galite du kartus spustelėti lauką dokumente ir atversite lauką taisymui.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Edit - Fields.

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

From the context menu:

Edit Field

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Fields.

Choose References - Cross-references.

From toolbars:

Icon Cross-Reference

Cross-Reference

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2


tip

Norėdami pakeisti rodinį tarp laukų pavadinimų ir laukų turinio dokumente, pasirinkite Rodymas → Laukų pavadinimai.


note

Pasirinkus DDE saitą dokumente, o po to pasirinkus Taisa → Laukai, Redaguoti saitus atsidaro dialogo langas.


note

Jeigu paspaudžiate siuntėjo tipo lauką ir pasirenkate Taisa → Laukai, Naudotojo duomenys atsidaro dialogo langas.


tipas

Surikiuoja lauko tipą, kurį redaguojate.

note

Tolimesni dialogo elementai yra matomi tik tai, kai atitinkamas lauko tipas yra pasirinktas.


Pasirinkti

Surikiuoja pagal lauko parinktis, pavyzdžiui ''fiksuota''. Jeigu norite, galite spustelėti kitą parinktį pasirinktam lauko tipui.

Formatas

Pasirinkite formatą lauko turiniui. Datai, laikui ir naudotojo aprašytiems laukams, jūs galite sąraše paspausti „Papildomi formatai“ ir tada pasirinkti kitokį formatą. Formatai, kurie yra galimi priklauso nuo lauko tipo, kurį jūs redaguojate.

Poslinkis

Parodo poslinkį pasirinktam lauko tipui, pavyzdžiui „Kitas puslapis“, „Puslapių skaičius“ ar „Ankstesnis puslapis“. Galite įrašyti naują poslinkio vertę, kuri bus pridėta į rodomą puslapio numerį.

warning

Jeigu norite pakeisti tikrą puslapio numerį, o ne rodomą, tuomet nenaudokite Poslinkis vertės. Tam, kad pakeistumėte puslapio numerius, skaitykite Puslapio numeriai gidą.


Up to level

Selects the heading to display according to the specified format. The first heading before the field whose outline level is equal to or less than the specified outline level is selected. This option is available only for field types Heading (document) and Number range (variable).

Pavadinimas

Parodo lauko kintamojo pavadinimą. Jeigu norite, galite įrašyti naują vardą.

Vertė

Parodo esamą lauko kintamojo vertę. Jeigu norite, galite įvesti naują vertę.

Fiksuotas turinys

Įterpia lauką kaip trukdžių turinį, kurio laukas negali būti atnaujintas.

Sąlyga

Parodo sąlygą, kuri privalo galioti, norint aktyvuoti lauką. Jeigu norite, galite įvesti naują sąlygą.

Tada, Priešingu atveju

Pakeiskite lauko turinį, kuris yra parodytas priklausomai ar lauko sąlyga galioja ar ne.

Makrokomanda

Atveria Makrokomandų parinkiklį, kur galite pasirinkti makrokomandą, kuri vykdys pasirinktą lauką dokumente. Šis mygtukas yra galimas tik tai „Makrokomandos vykdymas“ funkcijos lauke.

Nuoroda

Įverskite arba pakeiskite teksto nuorodą pažymėtam laukui.

Makrokomandos pavadinimas

Parodo makrokomandos, priskirtos į pažymėtą lauką, pavadinimą.

Vietaženklis

Parodo vietaženklio tekstą pažymėtame lauke.

Įterpti tekstą

Parodo tekstą, kuris yra susietas su sąlyga.

Formulė

Parodo formulę formulės lauke.

Nematomas

Paslepia lauko turinį dokumente. Laukas yra įterpiamas kaip plona pilka žymė dokumente. Ši parinktis galima tik tai „Nustatyti kintamąjį“ ir „Vartotojo laukas“ lauko tipams.

Taikyti

Prideda vartotojo apibrėžtą lauką į Pasirinkti sąrašą.

Pritaikyti piktogramą

Taikyti

Šalinti

Pašalina vartotojo apibrėžtą lauką iš pasirinkimo sąrašo. Galite pašalinti tik tuos laukus, kurie nėra naudojami dabartiniame dokumente. Norėdami pašalinti lauką iš sąrašo, kuris yra naudojamas dabartiniame dokumente, pirmiausia pašalinkite visus lauko objektus dokumente ir tada pašalinkite jį iš sąrašo.

Icon

Šalinti

Duomenų bazės parinkimas

Pasirinkite registruotą duomenų bazę, kurią norėsite įterpti į pasirinktą lauką. Taip pat galite pakeisti lentelę ar užklausą, kurios yra pažymėtame lauke.

Įrašo numeris

Parodo duomenų bazės įrašo numerį, kuris yra įterptas, kai sąlyga lauko tipe nurodyta „Bet kuris įrašas“.

Rodyklė kairėn

Pereina į ankstesnį to paties tipo lauką dokumente. Šis mygtukas yra aktyvus tik tai, kai dokumentą apima daugiau negu vienas to paties tipo laukas.

Icon Previous Field

Ankstesnis laukas

Rodyklė dešinėn

Pereina į sekantį to paties tipo lauką dokumente. Šis mygtukas yra aktyvus tik tai, kai dokumentą apima daugiau negu vienas to paties tipo laukas.

Icon Next Field

Sekantis laukas

Paremkite mus!