Taisyti bibliografijos įrašą

Taiso pažymėtą bibliografijos įrašą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Taisa → Bibliografijos įrašas


Įrašas

Trumpinys

Parodo bibliografijos įrašo santrumpą.

Autorius, pavadinimas

Parodo autoriaus ir pavadinimo informaciją bibliografijos įraše.

Taikyti

Pritaiko pakeitimus, kuriuos padarėte ir užveria Taisyti bibliografijos įrašą dialogo langą.

Užverti

Užveria dialogo langą.

Naujas

Atveria Apibrėžti bibliografijos įrašą dialogo langą, kur galite sukurti naują įrašą.

Taisa

Atveria Apibrėžti bibliografijos įrašą dialogo langą, kur galite taisyti esamą įrašą.

Paremkite mus!