Autotekstas

Sukuria, pataiso arba įterpia autotekstą. Galite laikyti suformatuotą tekstą, tekstą su paveikslais, lentelėmis ir laukais kaip autotekstą. Norėdami greitai įterpti autotekstą, įrašykite trumpinį autotekstui savo dokumente ir tada paspauskite F3.

tip

Galite taip pat paspausti rodyklę šalia Autotekstas piktogramos Įterpimas langelyje ir pasirinkti autotekstą, kurį norite įterpti.


Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Autotekstas

+F3

Spustelėti „Įterpimas“ mygtukų juostoje

piktograma

Autotekstas


Naudojamas autotekstas

Autotekstas

Autotekstasdialogo langas pateikia sąrašą autoteksto kategorijų ir įrašų.

Surinkus frazės pavadinimo pradžią parodyti jį visą

Parodo pasiūlymą žodžio užbaigimui kaip pagalbinį patarimą po to, kai įvedate pirmas tris žodžio raides, kuris randa atitikmenį autoteksto įraše. Norėdami priimti šitą pasiūlymą, paspauskite Įvesti. Jeigu daugiau negu vienas autoteksto įrašas atitinka įrašytas raides, spauskite+Tab, kad pereitumėt įrašus. Pavyzdžiui, kad įterptumėte fiktyvų tekstą, įrašykite „fik“ ir tada spauskite Įvesti.

Norėdami parodyti sąrašą atbuline tvarka, spauskite +Lyg2+Tab.

Pavadnimas

Pateikia pasirinkto autoteksto įrašo pavadinimą. Jeigu pasirinkote tekstą dokumente, įrašykite pavadinimą naujojo autoteksto įrašo, paspauskite Autotekstasmygtuką, ir pasirinkite Naujas.

Trumpinys

Atvaizduoja trumpinį pasirinktam autoteksto įrašui. Jeigu kuriate naują autoteksto įrašą, įrašykite trumpinį, kurį norite naudoti įrašui.

Sąrašo laukas

Pateikia autoteksto kategorijas. Norėdami peržiūrėti autoteksto įrašus kategorijoje du kartus spustelėkite kategoriją arba paspauskite pliuso ženklą (+) kategorijos pradžioje. Norėdami įterpti autoteksto įrašą į dokumentą, pasirinkite įrašą iš sąrašo ir paspauskite Įterpti.

Tip Icon

Galite pertempti autoteksto įrašus iš vienos kategorijos į kitą.


Įterpti

Pažymėtas autotekstas įterpiamas į veikiamąjį dokumentą.

Note Icon

Jeigu įterpiate nesuformatuotą autoteksto įrašą į pastraipą, šis įrašas būna suformatuotas su veikiamuoju pastraipos stiliumi.


Užverti

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Autotekstas

Paspauaskite parodyti papildomas autoteksto komandas, pavyzdžiui, sukurti naują autoteksto įrašą iš teksto pažymėtos srities veikiamam dokumente.

Naujas

Sukuria naują autoteksto įrašą iš pažymėtos srities, kurią sukūrėte veikiamam dokumente. Įrašas yra pridedamas į pažymėtą autoteksto kategoriją. Pirmiausia privalote įvesti pavadinimą, kad matytumėte šią komandą.

Naujas (tik tekstas)

Sukuria naują autoteksto įrašą tik iš teksto pažymėtos srities. Paveikslai, lentelės ir kiti objektai nėra įtraukti. Pirmiausia privalote įvesti pavadinimą, kad matytumėte šią komandą.

Kopijuoti

Nukopijuoja pažymėtą autotekstą į iškarpinę.

Pakeisti

Pakeičia pažymėto autoteksto įrašo turinį su pažymėta sritimi, kuri buvo atlikta veikiamam dokumente.

Pervadinti

AtveriaPervadinti autotekstą dialogo langą, kur galite pakeisti pažymėto autoteksto įrašo pavadinimą.

Šalinti

Pažymėtas elementas ar elementai pašalinami prieš tai paprašius patvirtinimo.

Taisa

Atveria pažymėtą autoteksto įrašą taisymui atskirame dokumente. Darykite kokius norite pakeitimus. Pasirinkite Failas → Saugoti autotekstą ir pasirinkite Failas → Užverti.

Makrokomanda

Atveria Priskiria makrokomandą dialogo langą, kuri galite pridėti makrokomandą pažymėtam autoteksto įrašui.

Taip pat galite naudoti makrokomandas, kurios yra susietos su kai kuriais autoteksto įrašais, kuriuos galite sukurti patys. Autoteksto įrašau privalo būti sukurti naudojant „tik tekstas“ parinktį. Pavyzdžiui, įterptus eilutę <field:company> autoteksto įraše ir LibreOffice, eilutė yra pakeičiama turiniu atitinkančiam duomenų bazės laukui.

Importuoti

Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import.

Kategorijos

Prideda, pervadina arba ištrina autoteksto kategorijas.

Taisyti frazių rinkinius

Prideda, pervadina arba ištrina autoteksto kategorijas.

Kategorija

Parodo pažymėtos autoteksto kategorijos pavadinimą. Norėdami pakeisti kategorijos pavadinimą, įveskite naują pavadinimą ir paspauskite Pervadinti. Norėdami sukurti naują kategoriją, įveskite pavadinimą ir paspauskite Naujas.

Adresas

Parodo veikiamą adresą į aplanką, kur yra saugomi pažymėti autoteksto kategorijos failai. Jeigu norite sukurti autoteksto kategoriją, pasirinkite kur norite saugoti kategorijos failus.

Naujas

Sukuria naują autoteksto kategoriją pavadinimu įvestu Pavadinimas langelyje.

Pervadinti

Pakeičia pažymėtos autoteksto kategorijos pavadinimą į pavadinimą, kuris buvo įvestas Pavadinimaslangelyje.

Rinkinių sąrašas

Pateikia esamas autoteksto kategorijas ir atitinkamus adresus.

Šalinti

Pažymėti įrašai pašalinami nereikalaujant patvirtinimo.

Adresas

Atveria Taisyti adres dialogo langą, kur galite pažymėti katalogą, kuria saugosite Autotekstą.

Norėdami pridėti naują adresą į autoteksto katalogą, paspauskite Adresas mygtuką Autotekstas dialogo lange.

Saitus susieti su santykiniais adresais

Naudokite šią sritį nustatyti kelią LibreOffice įterpia saitus Autoteksto katalogui.

Failų išdėstymo sistema

Santykiniai saitai į autoteksto katalogus jūsų kompiuteryje.

Internetas

Santykiniai saitai į failus internete.

Paremkite mus!